Само 10% от българите, заети в земеделието, са на трудов договор. Това съобщи в ефира на БНР председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ Светла Василева.

Противодействието на недекларираната заетост в земеделския сектор се обсъжда на семинар днес и утре в Пловдив.

"В България ние все пак преди две години направихме промени в Кодекса на труда и се приеха тези еднодневни трудови договори, които всъщност са една част за изсветляване на тази сива икономика. Но независимо от това направихме една анкета, където данните сочат, че над 87 процента от анкетираните отново са наети на устна договорка, тоест, днес те наемам за 25, за 30 лева, без да те осигурявам нито социално, нито здравно", посочи Светла Василева.

Стотици хиляди българи работят "на черно" и сезонно в земеделието в Европейския съюз, сочат данните на синдиката. И още - социалните условия и права все повече се ограничават в сравнение с 10 или 20 години по-рано. Според статистиката българите, които са сезонни работници в земеделието, най-вече в страните от т. нар. Стара Европа, са повече от 1 200 000 души.

"Недекларираният труд е изключително сериозен проблем не само за България, а и за цяла Европа. Той вече представлява една пета от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз" , отбеляза Василева.

По данни на статистическия институт на Италия, чужденците се наемат с 40 на сто по-ниско заплащане и работен ден от 10-12 часа. И у нас има много сигнали за по-ниско заплащане на временно наетите. Това са нашите сезонни, мигриращи, трансгранични работници, което са наети най-вече на временна и сезонна работа, а точно временната и сезонна работа е предпоставка за този недеклариран труд.

Те са незаконно наети на работа - без трудови договори, това е експлоатация на труд в робски и полуробски условия на труд, каза още председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието.