Британско-холандската компания за добив и търговия с петрол и природен газ Royal Dutch Shell Plc планира да изплати на акционерите си поне 125 млрд. долара за периода 2021-2025 г. под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции. Това предвижда новият стратегически план на компанията, който бе публикуван днес.

За периода от 5 години, който завършва през 2020 г., Shell очаква да върне на акционерите около 90 млрд. долара.

Представители на компанията обявиха намерението да се увеличи размера на дивидента след завършването на програмата за обратно изкупуване на стойност $25 милиарда в края на следващата година. Дивидентът, изплатен на акционерите за първото тримесечие на 2019-а е в размер 47 цента на една акция.

Ръководството също така определи цел за капиталовите разходи от средно 30 млрд. долара годишно за следващия период, ограничавайки тази сума до 32 млрд. долара годишно. Сумата не включва възможни големи придобивания на активи.

Освен това Shell увеличи целта си за свободен паричен поток за 2025 г. до 35 млрд. долара годишно, при условие че петролът струва 60 долара за барел.

Акциите на Shell днес поевтиняват с 1%. От началото на годината капитализацията на компанията се е увеличила с 6,1% - до 202,7 млрд. фунта стерлинга ($256,6 млрд.).