От петролно-газовата компания Royal Dutch Shell съобщиха днес, че ще имат намерение да съкратят още 2 200 работни места и планират като цяло да уволни 12 500 свои сътрудници до края на 2016 година.

Световният енергиен гигант съкрати 7 500 щатни и извънщатни сътрудници миналата година. По-рано от Shell обявиха, че имат намерение да закрият 2 800 работни места след поглъщането на британската газова компания BG Group.

Запланираните съкращения за 2016 г. не са големи в сравнение с общата численост на заетите в петролния отрасъл, но за сравнение – равняват се на целия персонал на Facebook, отбелязва Reuters.

В обединената компания Shell-BG в началото на 2016 г. са работили 94 600 сътрудници.

Печалбата на Shell пада 9 пъти през тримесечието

Печалбата на Shell пада 9 пъти през тримесечието

Приходите спадат с с 26%.

В съобщението се посочва, че ще бъдат съкратени и 475 работни места от печеливши поделения във Великобритания и Ирландия, защото въпреки постигнатите от тях резултати, текущите пазарни условия остават сложни.

Петролният гигант съществено понижи целевия си показател за разходите до под 30 млрд. долара и продаде активи също за 30 млрд. долара. Това се наложи,  за да може Shell да функционира нормално в условията на ниски цени на петрола, заради което печалбата на компанията за 2015 г. спадна до 10-годишен минимум.