Срив на туризма е отчетен в Европейския съюз. Нощувките в хотели, къщи за гости и др. са спаднали с 61% между април 2020 г. и март 2021 г. Това показват данните на европейската статистическа служба Eurostat.

Секторът на туризма беше сериозно ударен от ковид пандемията, поради ограниченията за пътуване и другите противоепидемични мерки, наложени по целия свят.

Сред държавите-членки на най-голям спад е регистриран в Малта (80%) и Испания (78%), следвани от Гърция (74%), Португалия (70%) и Унгария (66 %). Нидерландия и Дания отчитат спад от 36%.

У нас спадът в е 59%. Между април 2020 г. и март 2021 г. нощувките на чуждестранни граждани у нас, са намалели със 79%, в сравнение с предходните 12 месец, докато нощувките, прекарани от местни жители, са намалели с 45%.

За посочения период броят на нощувките на чужденци намалява най-много в Испания (с 90%), Румъния (89%), Унгария и Финландия (88% ), както и Чехия (87%).

През май тази година от общия брой чужденци, посетили България, делът на гражданите от Европейския съюз е 44,6%, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния (47,3%, Гърция (13,4%), Германия (10,3%), и Полша (9%). Това сочат данни на националния статистически институт (НСИ).

Само 17,3% от посетителите са дошли у нас с цел почивка, със служебна цел 16,5%, показват още данните за посочения период.