Големите язовири, изградени, за да бъдат използвани в генерирането на възобновяема електроенергия, са една от най-големите заплахи за реките.

Само една трета от най-дългите реки в света са свободно течащи. Това е така, защото останалите са използвани за изграждането 60 000 големи язовира, които се използват за хидроенергия. Тя обслужва нуждите на живеещите от Бразилия до Китай, пише Bloomberg.

Все по-развиващата се електроиндустрия е довела до блокиране на много водни пътища. Това става ясно от проучване на Университета МакГил и Световния фонд за дивата природа.

Водноелектрическите централи от доста време се приемат като начин да се спре изгарянето на изкопаеми горива. Те обаче също не влияят благоприятно на природата, като пречат на естественото течение на реките. А това от своя страна вреди на земеделието, биологичното разнообразие и затруднява водоснабдяването на много места.

В изследването са разгледани 12 милиона километра реки. Анализът показва, че единствените останали свободно течащи реки се намират в слабо населени райони на планетата, като Антарктида и Амазонския басейн.

Сливанията и придобиванията на енергийни компании са на най-ниското си ниво от 2012 година

Сливанията и придобиванията на енергийни компании са на най-ниското си ниво от 2012 година

Сектора бележи спад от 80% спрямо миналата година

"Свободно течащите реки са важни за хората и за околната среда, но икономическото развитие по света ги прави все по-голяма рядкост", казва авторът на изследването от университета Гюнтер Грил.

Реките не са застрашени единствено от използването им като източник на електроенергия. Промяната в климата също крие риск за тях. Целта да се намали въглерода в атмосферата не трябва да е за сметка на състоянието на водните басейни. Според доклада в момента в процес на изграждане са 3700 язовира за водноелектрически централи.