Сделките по сливания и придобивания с участието на глобални енергийни и комунални компании спаднаха до най-ниското ниво за тримесечие от 2012 година насам за първите три месеца на 2019 година.

Общата стойност на сделките в сектора на глобално ниво е 20 милиарда долара за първото тримесечие. Това е спад с почти 80 процента от рекордните 97 милиарда за същия период през 2018 година, пише Reuters, цитирайки данни на ЕY.

Рискът от забавяне на икономиката влияе и на този сектор. Повечето транзакции са били за възобновяема енергия с обща стойност 12,7 милиарда. Те представляват 61 процента от всички сделки.

"Перспективите за сделки с възобновяеми енергийни източници изглеждат доста положителни, защото очакваме пазарът на чиста електроенергия да продължи да се разширява и привлича инвестиции от различни заинтересовани страни", казва Майлс Хюк, специалист в областта на сделките в сектора.

Правителствата продължават да оказват натиск върху използването на изкопаеми горива за производство на електроенергия. Германия цели да затвори всичките си 84 въглищни централи до 2018 година. А Норвегия е предложила да се спрат инвестициите за фирми, проучващи пазара с газ и нефт.

Северна и Южна Америка представляват най-големия пазар за сделки с електроенергия и комунални услуги. Тяхната стойност възлиза на 9,1 милиарда долара, което с 35 процента по-малко от четвъртото тримесечие на 2018 година.

В Китай придобиванията са се понижили с 45 процента до 4,1 милиарда спрямо последните три месеца на изминалата година. В Европа този спад е 27 процента до 6,8 милиарда долара.