С около 20% повече българи са осъществили туристически пътувания през четвъртото тримесечие на 2019 година в сравнение с същия период на предходната 2018 година. Това показват данни на Националния статистически институт за туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението на страната.

За месеците октомври, ноември и декември приблизително 1,3 милиона български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 81%, са пътували само в страната, 17.1% - само в чужбина, а 1.8% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Снимка 467685

Източник: НСИ

През четвъртото тримесечие на 2019 година най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 625,5 хиляди, или 48% от всички пътували лица. При пътуванията в чужбина делът на лица на възраст 45-64 години е най-голям - 24.3% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания в страната са били с цел посещение на близки. Най-голям е делът на пътуванията в чужбина с цел почивка и екскурзия, съответно 47% и 54.9%.

В структурата на разходите за туризъм с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 40%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 34%.

През четвъртото тримесечие на 2019 година средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 172 лева в страната и 545 лева в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 167 лева в страната и 1 063 лева в чужбина.

Снимка 467684

Източник: НСИ