Много хора, които се подготвят за пенсиониране допускат сериозни грешки. Често те са свързани с неправилно бюджетиране или пренасяне на прекалено голям дълг към "златните си години". Някои хора могат да изчислят погрешно колко скоро може да им се наложи пенсиониране или нямат добра комбинация от активи, която да помогне за повишаване на средствата им.

Ето някои от ключовите въпроси, които да си зададете, за да разберете дали сте финансово подготвени да напуснете работната сила, препоръчани от експертите:

1. Имате ли достатъчно гарантиран доход?

Повечето хора ще получат гарантиран пенсионен доход под формата на социалноосигурителни обезщетения. Но тези плащания може да не са достатъчни за поддържане на комфортен начин на живот. Други източници на гарантиран доход, ако има такива, могат да помогнат за запълването на празнината, включително допълнителното пенсионно осигуряване.

Пенсионерите, които се смятат за сравнително добре, обикновено имат множество източници на гарантиран доход, според доклад на финансови компании, които подкрепят изследванията за пенсиониране на "Изследователския институт за доходи на служители с нестопанска цел".

Пенсионните компании, които предлагат допълнителни планове, биха могли да помогнат в това отношение. Не всички доходи трябва да бъдат гарантирани, но пенсионерите не бива да разчитат само на социалните си пенсии, съветват експертите.

2. Можете ли да се справите с дълговете си?

Много хора дължат значителни суми пари, които прехвърлят към пенсионния си живот. Изглежда дългът е ключова причина за безпокойство и намален стандарт на живот за много хора от тази група. Един от начините, по които работодателите биха могли да помогнат, е чрез предлагане на програми за управление на дълга за хора в предпенсионна и пенсионна възраст.

Много компании обръщат по-голямо внимание на този въпрос, въпреки че акцентът често е да се помогне на младите работници да се справят със студентските си заеми. Не е изненада, че според проучванията, пенсионерите, които отчитат финансово удовлетворение, е по-вероятно да са платили ипотеките си и да притежават жилищата си.

Решаването на дълговите проблеми е нещо, с което трябва да се справите много преди пенсиониране. След като спрете да работите и получавате по-малко пари, възможностите ви ще са далеч по-ограничени.

3. Ще продължите ли да работите на непълно работно време?

Някои хора, които влизат в пенсия с тежки дългове, вероятно предполагат, че биха продължили да работят по-дълго, но това не винаги е възможно. Според отделно проучване за доверието при пенсиониране от EBRI, хората, които все още са заети, очакват да се пенсионират средно на 65 години и очакват постепенен преход. Но сред хората, които вече са пенсионери, средната възраст за напускане на работната сила е била 62 години и обикновено след рязко спиране.

Личните здравословни проблеми, както и промените от работодателя, като съкращения, обясняват защо много хора се пенсионират по-рано от очакваното. Данъчните и социалноосигурителните политики също могат да играят роля. Например за хората, получаващи социално осигуряване, твърде много други доходи могат да направят някои от тези обезщетения облагаеми, като по този начин обезкуражават работниците да останат на работа, дори на непълно работно време.

Докато социалното осигуряване ще увеличи обезщетенията ви в по-късните години, за да се приспособи към всичко, което е било удържано по-рано, тази политика също обезкуражава някои пенсионери да работят на непълно работно време.

4. Реалистичен ли е вашият план за разходи?

Важно е пенсионерите да преценят възможно най-добре колко ще изразходват при пенсиониране. Някои разходи могат да бъдат по-ниски, след като спрете да работите, но други - например пътувания и развлечения - биха могли да се увеличат значително, особено в първите години, когато хората са по-активни. Помощта за дългосрочни грижи, ако е необходимо, също може да се увеличи бързо.

Изследванията на EBRI показват разминаване между начина, по който хората мислят, че биха могли да живеят при пенсиониране и техните нужди от разходи, в сравнение с това как по-възрастните хора всъщност харчат парите си.

Гарантираният доход също може да играе роля тук. Изследванията, цитирани от доклада на EBRI, показват, че хората са склонни да управляват своите парични потоци, използвайки пари, които са в техните разплащателни сметки, предпочитайки да не продават активи като жилища или притежанията им в пенсионни сметки. Ако текат редовни приходи, хората се чувстват по-удобно да ги харчат.

5. Инвестирате ли в правилните "кошници"?

Добра идея е да държите инвестиции в различни видове сметки, тъй като това може да помогне за минимизиране на данъците при пенсиониране. Има няколко ключови типа сметки с различни данъчни характеристики и вземането на решение кои активи трябва да отидат изисква известно планиране, каза Райън Монет, сертифициран финансов планиращ в Savant Wealth Management.