От началото на 2018 година минималната работна заплата у нас мина границата от 500 лева или по-точно беше повишена до 510 лева. През последните близо 2 десетилетия тя е увеличавана почти всяка година, но тя все още сериозно изостава зад всички останали държави в Европейския съюз (ЕС).

Според данни на Евростат, които бяха публикувани през миналата седмица, страната ни все още е на последно място в блока с размер на минималното трудово възнаграждение от 216 евро към 1 януари 2018 година. За сравнение в останалите страни от Източна Европа границата е между 400 и 500 евро.

Европейската държава, в която минималната заплата е 2000 евро

Европейската държава, в която минималната заплата е 2000 евро

Иначе казано минималното възнаграждение там е 10 пъти по-голямо от това у нас

Погледнато в ретроспекция обаче какво можем да кажем за растежа на минималната заплата от началото на 2000 година до днес?

Според официалните данни на Националния осигурителен институт (НОИ) то е нараснало повече от 6 пъти, като в началото на новото хилядолетие е в размер на 79 лева.

От 2000 година размерът расте плавно - с между 10 и 20 лева годишно между 2001 и 2004 година. По-драстична е разликата през 2005 година, когато увеличението за 12 месеца е от 30 лева до 150 лева.

В годината на присъединяването ни към ЕС минималното възнаграждение е 180 лева, а за първи път то надхвърля 200 лева през следващата 2008-а година. По време на кризата обаче равнището се задържа на 240 лева без промяна. Също такова задържане на равнището има още между 2001 и 2002 година.

През останалото време има постепенно увеличаване на равнището. В по-ранните години след 2000-та по-осезаемо нарастване с 40 лева има в предкризисния период, както и след 2015 година.

Снимка 342987