Бързият икономически растеж в Централна и Източна Европа през последните няколко години донесе и бързо покачване на стандарта в региона. А България не беше изключение от тази тенденция. Така към средата на тази година средното брутно възнаграждение в София достигна 1700 лева, а това за страната надхвърли 1250 лева. Това беляза увеличение от над 10 на сто в сравнение с година по-рано. 

Заедно с възнагражденията расте и богатството на хората у нас, показва доклад. През последните пет години размерът на общите активи на населението се е увеличил значително, но същото може да се каже и погледнато в по-дълъг период и въпреки кризата през 2008 година.

Според данните от последното издание на доклада на Credit Suisse Global Wealth Report общото богатство на българите е нараснало малко над 10 пъти за последните 19 години. Така, ако към 2000 година общо активите на хората в страната са възлизали на 24 милиарда долара, към средата на те достигат 243 милиарда долара или с 912,5% повече.

Що се отнася на средното богатство на човек у нас, към края на юни месец тази година то възлиза на 42 686 долара, като по-голямата част или 26 000 долара са под формата на финансови активи, а над 19 800 долара са нефинансови. Това означава, че в дадената сума влизат както банкови влогове, друг вид спестявания, участие на фондовия пазар, така и недвижимо имущество.

Може да се каже, че средното богатство на човек у нас е нараснало с близо 1012% или над 11 пъти за последните две десетилетия. Към 2000 година то е било в размер на 3839 долара. Към средата на 2019 година показателят вече е изчисляван на 42 686 долара.

Трябва да отбележим, че тези сметки са направени като общото богатство, в случая към 2019 година възлизащо на 243 милиарда долара, е разделено на броя пълнолетни в страната - 5,697 милиона.

От друга страна изчисленията изглеждат различно, когато се вземе т.нар. медианно богатство на глава от населението. При него се използва средната линия на богатството в страната. Тя разделя хората по отношение на размера на техните активи, като половината от населението са над тази граница, а останалата част е под нея. Медианното богатство отразява най-добре нивото на богатството на средната класа в страната.

При този показател размерът на активите на глава от населението в България е значително по-нисък, но ръстът на нарастване за разглеждания период е значителен. През 2000 година медианното богатство на възрастен у нас е с размер от 1805 долара, а през 2019 година е 18 948 долара, сочат изчисленията на Credit Suisse. Това означава, че за последните две десетилетия медианното богатство на човек у нас се е увеличило с почти 950% или близо 10,5 пъти.