Тенденцията за растеж на общия обем на жилищните кредити през изминалата 2022 г. продължава и през първото тримесечие на тази година, гражданите продължават да са много активни по отношение на търсенето на жилищни кредити. Цените на имотите също се покачиха значително, което доведе и до нарастване средния размер на ипотечните кредити.

Това стана ясно от думите на Десислава Арабаджиева, ръководител на отдел "Анализ и одобрение на кредитни продукти за физически лица" на Първа инвестиционна банка (ПИБ) по време на подкаста на Money.bg "Лични финанси" с водещ Петър Илиев.

Кредитите за домакинствата като цяло за април на годишна база са нараснали с 14,3%, като по-конкретно ръста при жилищните е със 17,6%, а на потребителските - с 11,7%. Средната лихва по жилищните кредити за месец април е 2,54%, като за сравнение през март беше 2,62%.

Докато ръстът при депозитите за април на годишна база, е 9,5%. Любопитен факт е, че в момента броят на българите, които имат депозити от над 1 млн. лева е 1277, като средният размер на депозита е доста над сумата от 1 млн. лева.

По данни на БНБ - при кредитите за домакинствата, за първото тримесечие на тази година, най-висок ръст бележат тези с размер между 500 хил. и 1 млн. лева - с 65%. Това означава, че българинът е започнал за плаща по-високи цени за закупуване на недвижим имот.

При сегмента 250 хил. - 500 хил. ръстът при кредитирането е 50%, което потвърждава тезата, че се е повишил средният размер на жилищните кредити, и не само, сподели Десислава Арабаджиева от Fibank.

Добре е да се отбележи, че разликата в предлаганите лихви по депозити, при различните банки у нас е малка, а при теглене на кредити, клиентите често се обръщат към банката, в която получават заплатите си.

При теглене на кредит гражданите трябва да разгледат различни оферти и да се запознаят с условията по тях, отбелязва Арабаджиева. В случая се има предвид не само лихви, такси и комисиони по дадения кредит, но и допълнителни разходи по (евентуални) свързани продукти, като застраховка на жилището и др.

От подкаста ще научите и за какво всъщност служи задължителната застраховка на имота, който е в процес на изплащане.

Застраховката "Живот" на кредитополучателя на ипотечен кредит не е задължителна и оскъпява заема, но е полезна.

При различните банки максималният размер на кредита варира от 80% от цената на имота до 90%, а в някои случаи в общата сума за жилището се включва и бъдещият ремонт, обяснява Десислава Арабаджиева.

Снимка 315656

Източник: iStock

Тя споделя в подкаста "Лични финанси" и виждаенто си, броят на сделките с имоти ще расте ли и купуват ли се имоти с инвестиционна цел?

Не малка част от потребителските кредити се използват за ремонт на жилище,. взимат се и за покупка на автомобили. Няма точна статистика, която да показва разпределението на кредитите в зависимост от тяхната цел.

Как се оценява от банките възможността на клиента да си плаща кредитите?

"Добре е общият размер на вноските по кредитите да не превишава 30-40% от доходите на клиентите. Важно е кредитополучателите сами да преценяват каква месечна сума им е необходима да живеят нормално - след изплащане на вноските по заеми. Още по-добре е и да имат заделени суми, които са за спешни случаи", съветва експертът.

Да се ползват ли кредитните карти като вид възможност за теглене на заем,  обяснява още в подкаста на Money.bg "Лични финанси" ръководителят на отдел "Анализ и одобрение на кредитни продукти за физически лица" на Fibank. По думите й, кредитните карти следва да се ползват за по-малки покупки или при пътувания, тъй като е най-изгодно за клиентите изразходваната сума да се погаси в рамките на гратисния период - иначе лихвите са значително по-високи от тези при потребителските банкови заеми. Правилната преценка зависи и от финансовата култура на ползвателите на картите.

В подкаста на Money.bg, може за научите още, за какво използват кредитополучателите теглените от тях заеми и какви грешки правят при използването им.