Близо 40% от българите не могат да си позволят да отопляват достатъчно добре дома си заради прекалено високите цени на топлоенергията спрямо доходите им. Това е далеч над средното ниво за Европейския съюз (ЕС), което е 8,7%.

През последните 2 години този дял намалява слабо до 39,2% за 2015 и 2016 година и е далеч под резултата от почти 70 на сто 10 години по-рано.

Това показва статистика на Евростат за прогреса на страните членти от Европейския съюз (ЕС) по отношение на различните индикатори за устойчиво развитие.

Що се отнася до дела на населението, за което енергията за отопление е прекалено скъпа, България е на първо място в сравнение с останалите държави членки в съюза според данните за миналата година.

Резултатите на България спрямо средното за ЕС ниво

Източник: Евростат

Резултатите на България спрямо средното за ЕС ниво

След нея по този показател са Литва, Гърция и Кипър с дял от съответно 29,3 на сто, 29,1 на сто и 24,3 на сто.

Въпреки това страната ни показва сериозен напредък в сравнение с 10 години по-рано, когато за близо ¾ от българите парното е било непосилно скъпо.

От 2005 година насам данните показват постоянно подобрение, като делът на населението, което не може да си позволи да се отоплява, за първи път пада под 66% през 2011 година. Тогава е отчетен рязко намаление от 20 на сто за година до ниво от 46,3 на сто.

През 2014 година показателят пада под границата от 40% и през следващите 2 намалява плавно.

Изчисленията на Евростат сочат, че от друга страна топлоенергията е най-достъпна за гражданите на Швейцария, Норвегия, Люксембург и Финландия. Там под 2% са хората, които не могат да си позволят да се отопляват.

Дял на населението в България, което не може да си позволи да се отоплява