Размерът на средния осигурителен доход за България за месец май 2022 г. е 1299,07 лева, съобщиха от Националният осигурителен институт (НОИ). Този показател на практика (почти) представлява средното брутно възнаграждение у нас за даден период.

Средномесечният осигурителен доход за страната за последната една година - за периода от 1 юни 2021 г. до 31 май 2022 година - е 1201,96 лева.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период, служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2022 г., съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Ако погледнем данните на НОИ за размера на средния осигурителен доход за предишни периоди, виждаме, че спрямо декември миналата година, показателят за май е нараснал едва с 2,6%.

На годишна база, т.е. спрямо май 2021 г., средният осигурителен доход у нас нараства с 10%.

Преди 5 години, т.е. през май 2017 г., средният осигурителен доход у нас е бил 814,36 лева, което представлява увеличение спрямо сегашната му стойност от 1299 лева, с 59%. А преди 10 години - през май 2012 г., средният осигурителен доход е бил 615,84 лева, което означава, че за последните 10 години стойността на показателя се е удвоила, т.е. той е нараснал 2,1 пъти.