Средното брутно възнаграждение в ИТ сектора, което за пръв път премина психологическата граница от 3 хил. лв. през март миналата година, се е задържало трайно над нея през второто полугодие на 2019 г., показват данните на Националния статистически институт. Тя е достигнала най-високата си стойност именно през декември - 3248 лв., което е с около 400 лв. по-висока стойност, отколкото стартира годината в отрасъла.

Въпреки че държи най-високата абсолютна стойност обаче, заплатите в ИТ отрасъла не са първенци по темп на нарастване за миналата година. Това се пада на сектора "Образование", където средната брутна работна заплата през декември достига 1499 лв. Така тя расте с 14,8% за годината и с 16,9% през четвъртото тримесечие спрямо година по-рано.

София е на 8-мо място по заплати сред общините. Кои са начело?

София е на 8-мо място по заплати сред общините. Кои са начело?

Солидните възнаграждения са свързани с големи предприятия, които работят в района

На второ място остават финансови и застрахователни дейности, където заплатата се покачва с 13,9% в хода на годината, за да достигне 2273 лв. през декември. По този начин те са сред най-високоплатените дейности за последното тримесечие, заедно със сектор "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" с 2269 лв. и "Професионални дейности и научни изследвания" с 1942 лв.

През изминалата година заплатите в публичния сектор са нараствали по-бързо от тези в публичния, като в хода на 2019 г. те са нараснали с над 17% до 1416 лв. За сравнение, тези в частния са се покачили с 11,8% до 1327 лв. от януари до декември.

Тези динамики не са учудващи, предвид факта, че например депутатските заплати се покачиха до почти 4248 лв., а заради надбавката за прослужен стаж тази сума може да нарасне над 5 хил. лв., стартовата заплата на премиера и председателя на парламента е почти 6400 лв., а на президента - почти 8500 лв. Последните стойности не включват надбавката за стаж, която е 1,6% годишно.

Какво трябва да знаем, ако искаме увеличение на заплатата?

Какво трябва да знаем, ако искаме увеличение на заплатата?

Защо имаме тендения на наравностоен пазар на труда и какво означава това

Най-ниска заплата през последното тримесечие са получавали служителите в сектора "Хотелиерство и ресторантьорство" - 774 лв. брутно, а малко повече са възнагражденията в "Селско, горско и рибно стопанство" (1037 лв.) и "Административни и други спомагателни дейности" (1051 лв.) и "Строителство" (1075 лв.).