От близо две години се наблюдава нова тенденция на пазара на труда - служителите са в много по-силна позиция, отколкото работодателите. Затова те вече имат много по високи очаквания, отколкото пазара може да поеме или отколкото са планирали работодателите. Това се нарича неравноправен пазар на труда, каза Димитър Иванов, търговски и оперативен директор на една от най-големите компании за подбор на персонал у нас Adecco в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria on Air.

В последната година очакванията за заплати са с около 50% по-високи спрямо това, което предлагат фирмите за съответната позиция, казва експертът. Любопитен факт е, че българските фирми са доста по-гъвкави по отношение на това да удовлетворят по-високите изисквания на кандидатите. Това може да се обясни с по-голямата нужда от качествени служители, за да бъдат компаниите по-конкурентни.

"Често компаниите се допитват и до агенциите, занимаващи се с консултации в областта на човешките ресурси, за да разберат какви са очакванията на кандидатите", каза Иванов. "В някои случи те са доста различни за една и съща позиция в отделните части на страната."

До какво води разминаването в очакванията на работодателя и служителя?

Служителите, които са конкурентни на пазара и с добър опит в дадена сфера, за последната година успяват да постигнат между 15-20% повече от това, което фирмите са предвидили за заплащане за позицията. "Компонентите, които определят това са много - колкото повече опит, знания, умения има даденият кандидат, в международни или български компании, колкото повече езици владее, толкова по-добра заплата може да постигне."

Какво трябва да съобразим, ако искаме по-добро заплащане в настоящата си работа или в бъдещата?

"Бих посъветвал да направите важна преценка на знанията и уменията, в каква посока сте се развивали, какво сте постигнали, дали знанията в дадената област са достатъчно широки, дали сте достатъчно в час с развитието на технологиите или на пазара  в дадена област", казва Иванов. "Едва след това може да отидете и да говорите с ръководителя си, като ясно защитите своите искания. Подобен подход ще бъде добре оценен и ще получите, поне частично, това за което сте отишли да преговаряте."

Според Иванов при старта на кариерата си младите хора често срещат проблема, че нямат опита, желан от компаниите. Затова той съветва задължително да минат през стажове в компании, още докато учат.

Кои са секторите с най-голям недостиг на кадри и кои са задоволени от тази гледна точка?

По думите на Иванов ситуацията по отношение на недостига на кадри се променя бързо, дори само в рамките на шест месеца. "Нуждата от определени професии се определя пряко от нуждата на бизнеса, а понякога той е мобилен."

От няколко години т. нар. евъргрийни на пазара са ИТ професиите, независимо дали става въпрос за служители в специализирани компании или за такива, които обслужват развойната дейност във фирма, която няма общо с ИТ в своята основна дейност.

Непрекъснат ръст бележат аутсорсинг и центровете за споделени услуги през последните няколко години. Тяхното разрастване е бързо и поемат обслужването на все повече международни клиенти. Това обуславя и нуждата от огромен брой нови служители. "Става въпрос за езикови позиции - от години служител с много добър немски език е безценен на пазара", каза Иванов. "Той може да смени работата си веднага с 30% по-висока заплата."

"Много трудно може да говорим за професии, в които няма дефицит на кадри". Почти няма сектор, в който намирането на хора да не е предизвикателство. Но можем да кажем, че сравнително по-лесно се запълват отворени позиции за счетоводители и финансисти, маркетинг специалисти, продавач-консултанти. Естествено с условието компаниите да предлагат конкурентно възнаграждение", допълва експертът.

Може ли да се намери кариера с добра перспектива извън столицата?

По думите на Иванова от голямо значение е сферата, в която човек би искал да се развива. През последните години Пловдив, Варна и Бургас развиват своите политики за привличане и задържане на таланти. Поради нововъзникващите производствени мощности в Северна България през последните 1-2 години, бързо развиващи се региони в това отношение са Ловеч-Плевен.

Кои са професиите на бъдещето кои можем да очакваме на нашия пазар?

"С развитието на изкуствения интелект все повече рутинни дейности, ще предполагат автоматизиране на процесите. Но това не е заплаха. Да не забравяме, че човешкият фактор ще е нужен за разработване на тези системи/машини, както и за тяхната поддръжка. Това ще създаде нови възможност за пазара на труда.

Друга актуална тема, която ще промени трудовия е пазар, според нас в Adecco, е търсенето на решения за устойчивостта на света. Проучванията показват, че светът, в който живеем, няма да има възможност да предостави нужните ресурси на бъдещите поколения и трябва да вземем мерки в тази насока. Затова очакваме тук да има нужда от такива специалисти, които ще се погрижат за това", допълни експерът.

В предаването беше включен и разговор с един от най-големите работодатели у нас - Kaufland България. За компанията работят над 6000 души, а възможностите за работа са много разнообразни. За тях разказва HR мениджърът на компанията Милена Караилиева: