Управляващите партии готвят икономическо самоубийство, алармира бизнесът. Властта предлага компаниите да внасят авансови вноски за корпоративния данък на базата на данъчната печалба, декларирана за 2018 г.

"При очакван срив за редица бизнеси се предлага авансовите вноски за корпоративен данък за първите шест месеца от 2020 година да бъдат изчислени и определени служебно от НАП на база реализираната печалба през 2018 година, без право тези вноски да бъдат променяни за полугодието на 2020 г. Това на практика означава задължително авансово внасяне на данък в тежка обстановка - загуби на предприятията, освобождаване на работници, фалити, който е ясно, че в края на годината ще бъде недължим", посочват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Бизнесът посочва, че това е неизбежно в цели сектори на икономиката, които през 2018 г. са били печеливши - туризъм, транспорт, редица производства, търговия, и които през 2020 г. ще понесат огромен спад в приходите от продажби и ще реализират отрицателни финансови резултати на годишна база.

"Много от българските предприятия ще са длъжни да внесат този несправедливо определен авансов данък, но няма да имат финансовите възможности да го платят поради финансови проблеми, причинени от кризата. Точно тези финансово затруднени предприятия ще бъдат обложени с допълнителен разход, прекомерна лихва върху неплатения авансов данък (ОЛП+10%), което допълнително ще "убие" жизнеспособността на тези предприятия", казват от АИКБ.

И посочват: "Всички отговорни правителства по света търсят начини за облекчаване на бизнеса, като предлагат фискални стимули с цел предприятията да съществуват и да се развиват и утре, когато кризата отмине, а в България с направеното предложение се цели бизнесът да финансира авансово държавата, а ако не го направи, тя го натоварва с непосилни лихви за неплатени авансови данъци?!?"