Преди почти 20 години Черна гора едностранно прие единната европейска валута. И иронично сега, когато страната се готви да влезе в Европейския съюз (ЕС), може да се наложи да направи обратното - да замени еврото със собствена валута.

Държавата не е единствената в света, заменила парите си за тези на друга държава или валутен съюз, какъвто е Еврозоната. Този процес е популярен с названието доларизация или пък евровизация, в случая с Черна гора.

Когато през 2002 година страната прие единната валута, тя го направи без сключването на споразумение с Еврозоната и Европейската централна банка. Преди това от 1999 година държавата ползваше германската марка паралелно с югославския динар, подобно на България. Причина за тази политика беше така да бъде избегната хиперинфлация.

През ноември 2000 година Черна гора преминава напълно към дойчемарката, а 2 години по-късно заменя валутата с евро. Същото действие предприема и Косово.

"Икономистите Руди Вайсенбахер и Йоахим Бекер посочват, че политическите елити в двете страни са имали дискретна подкрепа от големите международни и геополитически играчи, довела до системно разграничаване от Сърбия", посочва Даниела Якимович, която е професор в икономическия факултет в Университета в Черна гора, цитирана от Emerging Europe.

Тя подчертава, че въпреки липсата на споразумение между Еврозоната, ЕЦБ и страната за въвеждането на еврото, европейските институции са подходили с "разбиране" към това.

"Приемането на еврото без споразумение с ЕЦБ беше по-късно потвърдено от Европейската комисия, която призна, че то се дължи на "извънредни обстоятелства", които са били налице в момента на въвеждането на валутата", обяснява експертът.

От друга страна Елена Джанкич, коато е професор от Европейския университетски институт във Флоренция, признава, че има потенциални проблеми в тази посока, свързани с амбициите на Черна гора да се присъедини към ЕС.

Тя обяснява, че страната не покрива критериите за конвергенция на съюза, които са основата за приемането на еврото. А за ЕЦБ липсата на това условие е проблем.

"ЕЦБ стои зад становището на Съвета по икономически и финансови въпроси, прието през 2000 година, че едностранната евровизация не е съвместива с Договора от Маастрихт и не може да бъде начин за заобикаляне на процеса по конвергенция, предвиден в Договора за приемане на еврото", обяснява Джанкич.

Други експерти, като Руди Вайсенбахер обаче не са съгласни с това мнение. Той посочва, че към момента няма планове пред Черна гора да бъдат поставени условия за отказване от еврото.