Европейската комисия реши да не се спират средствата от ЕС за Испания и Португалия през следващата година, въпреки че двете страни са в нарушение на бюджетните правила.

През лятото ЕС също взе решение да не налага глоби на Испания и Португалия като част от същата процедура на санкции, предизвикана от прекомерния дефицит и липсата на своевременни корекции на фискални пропуски от страна на двете страни членки, съобщава bnr.bg.

В оценки, публикувани в сряда, като част от новата система на бюджетен надзор в еврозоната, Европейската комисия заяви, че планираните държавни разходи през 2017 година на Италия, Испания, Португалия, Белгия, Кипър, Литва, Словения и Финландия рискуват да нарушат бюджетните правила на блока и ги призова да гарантират, че те ще изпълнят целевите нива на ЕС. 

Комисията също така посочи, че бюджетните планове на Франция за следващата година са "общо казано съвместими" с правилата на ЕС. Тя обаче предупреди за "значителен недостиг на фискално усилие" в сравнение с препоръчителното ниво и предупреди, че страната може да надхвърли границите на дефицита на блока, ако властите в Париж оставят своята политика непроменена. 

Плановете за държавни разходи на Ирландия, Латвия, Малта, Австрия също са "общо казано съвместими" с правилата на ЕС, докато бюджетите на Германия, Естония, Люксембург, Словакия и Холандия се считат от ЕК за "напълно съвместими".

Гърция не представя за оценка своя бюджетен план, тъй като страната се намира в спасителна финансова програма.

През 2013-а година ЕС въведе по-строги фискални правила за държавите, които използват еврото, като отговор на суверенната дългова криза, която постави под съмнение бъдещето на еврозоната. Основната цел на правилата е да се запази публичния дълг под контрол.

Съгласно Европейския пакт, правителствата в ЕС имат за цел намаляване на дефицита до под 3% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг не може да бъде по-висок от 60% от БВП.

В допълнително изявление на ЕК се посочва, че еврозоната като цяло трябва да разхлаби фискалната си политика през следващата година, правейки я умерено експанзивна, за да стимулира вялото икономическо възстановяване на региона.