Йорданка Чобанова беше назначена за новия ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, съобщиха от ЕК. Тя има 15-годишен опит в българските и европейските публични институции.

От 2008 г. до 2012 г. тя е била аташе по регионалната политика в Постоянното представителство на нашата страна в Брюксел. В биографията ѝ влизат още позиции като съветник на президента по европейските въпроси и зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

От 2016 г. до 2021 г. тя е била посланик на България в Словакия, а в момента е служител по политиките в генерална дирекция "Морско дело и рибарство".

"Изпълняваните от нея предишни функции в българската държавна администрация неизменно са били насочени към въпроси, свързани с ЕС, което е допринесло за нейното задълбочено познаване на различните области на политиката и институционалната структура на ЕС.", посочват от еврокомисията.

Датата, от която нейното назначение ще влезе в сила, ще бъде определена на по-късен етап.