Фондът за развитие на гражданското общество в Русия е подготвил проучване "Индекс на социалното благосъстояние на регионите" въз основа на резултатите от 2020 година.

Определящ критерий в изследването е било съотношението на средната месечна заплата към стойността на потребителската кошница в съответния регион на Руската федерация. Както обясняват авторите на изследването, колкото по-голямо е това съотношение, толкова по-висока е позицията на субекта в класацията. В резултат 37 от 85 руски региона излязоха на върхови позиции, пише вестник "Известия".

Най-високият индекс и първото място в класацията благополучие бе присъден на област Магадан със средна заплата от 127 хил. рубли (1406 евро) и жизнен минимум (праг на бедността) от 23,6 хиляди рубли (261 евро) месечно. (Референтен валутен курс днес: 74,4 рубли за долар, 90,3 рубли за евро, бел.ред.)

Ямало-ненецки автономен окръг е на второ място - там средната заплата е 96,6 хил. рубли при жизнен минимум от 20,1 хил. рубли.

Третата е Сахалинска област със заплати от 85,8 хил. рубли и минимално необходим доход за живот от 20,4 хиляди рубли.

Чукотка също е в челната десетка със средна заплата от 117,8 хиляди рубли и екзистенц-минимум от 28,4 хиляди рубли.

Пета по равнище на доходи и относително благополучие е столицата Москва - заплата 95,3 хиляди рубли, жизнен минимум - 23,8 хиляди рубли.

Следват в първата десетка по благосъстояние: Ненецки автономен окръг - заплата 81,5 хиляди, екзистенц-минимум 21,2 хиляди рубли; Якутия - заплата 75,5 хиляди, жизнен минимум 21,2 хиляди рубли; Санкт Петербург - средна заплата 65,4 хиляди, екзистенц-минимум 18,4 хиляди; Ханти-Мансийски автономен окръг - заплата 69,7 хиляди, жизнен минимум 20,1 хиляди рубли; Мурманска област - средна заплата 65,6 хиляди при екзистенц-минимум за региона от 19,8 хиляди рубли месечно.

Карелия и Башкирия са на последно място в класацията за благосъстояние в Руската федерация. В първия регион средната заплата е 44 хиляди, при жизнен минимум от17,9 хиляди рубли месечно. Във втората област средната месечна заплатата е 38,3 хиляди рубли, жизненият минимум е определен на 15,6 хиляди рубли.

"Размерът на заплатите в регионите се определя от общото влияние на много фактори. На първо място, това е, разбира се, преобладаващото ниво на заплатите в страната като цяло, което от своя страна се влияе от структурата на икономиката, нивото на внос-износ, както и обменния курс на руската валута, "- обяснява пред "Известия" резултатите от изследването, ръководителят на Фонда Константин Костин.

Според него разликите в средните работни заплати се дължат на свойствата на икономическите системи на регионите, включително: позицията на субекта по отношение на федералния бюджет и преобладаване на видове икономически дейности с високи или, обратно, ниски заплати.

Според Константин Костин "индексът на благосъстоянието" влияе значително както върху социалната стабилност, така и косвено върху политическите предпочитания. Погрешно би било обаче директното свързване на наличието и степента на радикалност на населението с проблемите на икономическото благосъстояние.

Експертите смятат, че в действителност регионалният индекс на благосъстояние е дори по-контрастен, отколкото е показан в тази класация.

"Методиката на измерване е правилна, но аз например не бих забравил за цените на транспорта, които са по-високи в северните региони. Всъщност там заплатите са високи, но все още не за всички, тъй като тук е посочена средната стойност въз основа на числеността на населението. Ето защо мнозина напускат Севера", каза политическият анализатор Дмитрий Фетисов пред " Известия ".

Според него проблемът с неравенството в доходите може да бъде решен само чрез промяна на системата за трансфер на данъци от регионите, които днес дават по-голямата част от спечелените средства на федералния център, а в замяна получават субсидии и трансфери.