През юни Руската федерация е увеличила инвестициите си в дългови ценни книжа на Министерството на финансите на САЩ с 201 милиона долара в сравнение с предходния месец.

Според актуалния доклад на американското ведомство, в края на юни Русия притежава облигации на САЩ на обща стойност 4,006 млрд. долара срещу 3,805 млрд. долара месец по-рано. Инвестициите на Москва в дългосрочни ценни книжа не се променят и те възлизат на 305 млн. долара, докато в краткосрочни ценни книжа нарастват до 3,701 млрд. долара.

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Русия отново купува американски облигации, бягството от долара й струва $8 милиарда

Лидер сред държателите на американски държавен дълг остава Япония

През април 2018 г., на фона на строгите антируски санкции, инвестициите на Русия в американски държавни облигации намаляха почти наполовина - от 96,1 млрд. долара на 48,7 млрд. Долара. През май същата година тази сума спадна повече от 3 пъти - до 14,9 млрд. долара , след което Русия напусна списъка с 33 държави, които са най-големите притежатели на държавен дълг на САЩ. В същото време, през 2013 г., инвестициите на РФ в американските държавни ценни книжа надхвърляха 150 милиарда долара, припомня finmarket.ru.

Япония и през юни, за 25 -и пореден месец, остана най големият притежател на дългови задължения на САЩ, като увеличи инвестициите си с 11,1 млрд. долара в сравнение с май - до 1 трилиони 277,3 млрд. долара.

Китай, заемащ второ позиция сред кредиторите на САЩ, е намалил портфейла си от US Treasuries с 16,5 милиарда долара - до 1 трилиони и 61,9 милиарда долара

Обединеното кралство с облигации за 452,9 млрд. долара продължава да заема третата позиция с голяма разлика от лидерите, Ирландия е четвърта (322,9 млрд. долара), а Люксембург е пета страна най-голям кредитор на САЩ с 301,8 млрд. долара.

Топ 10 на притежателите на държавни ценни книжа на САЩ също включват Швейцария, Бразилия, Каймановите острови, Тайван и Белгия.

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ през 2021-а?

Кои държави са най-големите кредитори на САЩ през 2021-а?

Япония остава най-големият притежател на US Treasuries, Китай купува, Русия продава американски облигации

Общият обем на инвестициите на нерезиденти в държавните облигации на САЩ през юни се е увеличил с 66,8 милиарда долара и възлиза на 7 трилиона 202,2 милиарда долара. От тази сума ценни книжа за 4 трилиона 239,4 милиарда долара принадлежат на правителства или централни банки на чужди държави.