"При проверките в НАП установихме, че от прегледа, които са получили публични средства по обществени поръчки, плащания по програми от държавата и/или от държавните предприятия се оказа, че има една доста силна концентрация на публичните средства. През 2020-а държавата е платила директно на частни фирми 15.8 млрд. лева от които 3.4 млрд. лева са платени на 7 фирми. Тази година за първите четири месеца три фирми са получили 1.3 млрд. лева публичен ресурс", заяви финансовият министър Асен Василев. На въпрос на News.bg той уточни, че в тези суми не се включват парите за възстановено ДДС, а само тези, които са платени по програми и обществени поръчки във всичките им форми.

Предоставените от Министерството на финансите данни показват, че през 2020-а публичен ресурс са ползвали 96 150 лица. От тях 7 фирми са получи средства от по над 150 млн. лева всяка за общо 3.41 млрд. лева. Още 39 компании са взели по между 50 млн. и 150 млн. лева публични пари, като общата сума, която е отишла при тях е близо 2.85 млрд. лева. А лицата получили по под 1 млн. лева всяко са 94 529, като публичните средства достигнали до тях са 2.22 млрд. лева. Горе долу същата картинка се наблюдава през първите четири месеца на 2021-а. За този период публични средства в размер на общо 5.38 млрд. лева са достигнали 616 696 лица. Но по сметките на три от тях са влезли над 1.28 млрд. лева, а 61 106 фирми, всяка от които е получила под 1 млн. лева са си разпределили общо под 1. 08 млрд. лева.

"Проверките на НАП ще започнат от тези фирми, в които е концентриран ресурса и ще минат надолу по всичките им подизпълнители. Изискваме от всички министерства, агенции и административни структури разрешения, за да можем да направил списъка на тези фирми публичен", обяви министърът.