Северна Македония трябва да плати над един милион евро обезщетения на фирми, планирали да строят малки водноелектрически централи на Шар планина - превърнала се междувременно в национален парк.

Държавата на е длъжна да компенсира четири енергийни инвестиционни фирми с общо 1 милион и 51 000 евро.

Това обезщетение за прекъсване на техните планове за изграждане на малки водноелектрически централи в Шар планина, планинската верига в северозападната част, която беше обявена за национален парк.

Застрахователните компании, изплатили със 182% повече обезщетения за кражба и грабеж

Бум на обезщетенията за кражба и грабеж. Застрахователите изплащат по 9 863 лева средно на ден

През първото тримесечие на 2022-а

Четирите фирми, които не могат да продължат работата по електроцентралите си, получиха концесии за своите проекти между 2011 и 2018 г.

Парламентът обаче прие Закон за обявяване на Шар планина за национален парк на 30 юни 2021 г.

Инициативата за защита на тази ценна територия е започнала 27 години по-рано, давайки на държавата достатъчно време да попречи на инвеститорите да получат разрешителни за работа.

"Фирми печелят солидни обезщетения заради незаконните актове", "Питаме 21 страни за бандитско имане"

"Фирми печелят солидни обезщетения заради незаконните актове", "Питаме 21 страни за бандитско имане"

През тези години няколко проучвания потвърдиха, че районът притежава природните ценности, необходими за изпълнение на условията за институционална защита.

Но държавата, въпреки че разполагаше с тези данни и беше ангажирана с инициативата, продължи да насърчава стопанските дейности в планината, които вредят на природата, включително изграждането на малки ВЕЦ.

На 4 октомври правителството реши да прекрати договорите и да компенсира концесионерите за разходите, които са направили при разработването на енергийни проекти, от които се е наложило да се откажат.