Какво е това руска средна класа е въпрос по-скоро философски, той никога не бил категорично дефиниран. За някои изследователи в социален смисъл тя още не е формирана и остава сходна с фолклорния елемент. Други са фокусирани върху нивото на доходите, но през последните години, наблюдавайки неговата динамика, анализират процесите главно с тъга, пише изданието Ведомости.

Анализаторите на Алфа-Банк в последния доклад "Руската средна класа. Намаляване на апетита към риска" я идентифицират като социална група с доход от 39 000 - 99 000 рубли на човек на месец - 110-250% от средния доход за страната (валутен курс в последните месеци 65-63 рубли за долар, бел. ред.). Представителите на средната класа могат да купуват стоки за дълготрайна употреба.

След 2000-та година средната класа в страната нараства, а до 2014 г. тя е 37% от населението. Въпреки това, за последните четири години целия растеж бе загубен: през 2017 г. само 30% от населението може да се причисли към средната класа, което е по-малко от 2003 г. (34%). Това е съпроводено от намаляване на дела на доходите на тази група в общия доход на населението от 48% през 2014 г. до 39% през 2017 година.

Средната класа губи своето икономическо си значение, ставайки все по-уязвима. В известен смисъл тя загуби повече от другите. През периода 2008-2018 г. реалните доходи на средната класа са в застой, пишат анализатори, въпреки че доходите на по-бедните групи нарастват с 4%, а на най-заможните - с 11%. Влошаването на финансовото състояние се потвърждава и от факта, че делът на разходите за домашно приготвена храна в бюджета на ядрото на средната класа се е увеличил за последните десет годни с 3 пункта (както у най-бедните групи на населението), а делът на разходите за пътувания и образоване се е намалил с 2 пункта.

През 2014-2018 г. плащанията по кредити за средната класа в номинално изражение са се увеличили с около 20%. Вероятно затова тази социална група участва малко в новия кредитен бум.

Едновременно с това протича процес на "одържавяване" на средната класа в Русия.

Традиционно се смята, че тя се състои от хора, независимо от държавата, живеещи за сметка на собствения си човешки капитал. Развитието на средната класа се смята за двигател на икономическия растеж, вкл. и в Русия. Но нейният потенциал, както изглежда е отслабнал , пише изданието.

Ако през 2003 г. на държавна служба са били заети около 10% от средната класа, пресмятат от Алфа-банк, то през 2017 г. този дял е 15%. Това засега не било катастрофално, още повече че се е увеличила заетостта на средната класа в сферата търговията, ресторантьорството, финансите, недвижимите имоти и здравеопазването.

Тревожното е, че делът на предприемаческият доход в структурата на разполагаемите средства у средната класа се е съкратил повече отколкото в руското население като цяло.

Средната класа, която традиционни се смята за гръбнака на обществото, все повече се опира и разчита на държавата като работодател, констатира главният икономист на Алфа-банк Наталия Орлова. Експертът, на който се позовава Ведомости, смята, че даже средната класа и да не намалява, нейното одържавяване влошава перспективите за развитието на страната, защото тя се попълва от хора, които не движат икономиката, а разчитат на властта.