В следващите месеци ще стане ясно коя компания ще отпечата новите винетки, които ще се ползват по пътищата у нас през следващите 4 години.

Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ) обяви обществена поръчка за избор на изпълнител стикерите за периода 2018 - 2022 година, става ясно от обявление, публикувано на сайта на Агенцията за обществените поръчки (АОП).

Офертата е на стойност от 35 милиона лева без ДДС, става ясно от документа. Избраната фирма ще трябва да отпечата 50 милиона броя винетки за срока на договора, който е 60 месеца.

"За сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 750 000 лева без ДДС, представляваща 5% от прогнозната стойност за изпълнение на поръчката", се казва още в обявлението.

От ведомството посочват, че кандидатите ще бъдат разглеждани на база на стойността на техните оферти, като единственият критерий ще бъде обявената цена. Желаещите да се включат в търга компании трябва да имат минимален оборот от 10 милиона лева, както и валидни разрешения за достъп до класифицирана информация.

Кандидатите ще могат да подават своите оферти до 8 юни, става ясно от информацията.