Разходите на държавата за пенсии и парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са се увеличили значително за година. Tова става ясно от информацията относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт (НОИ).

Към 31 май 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 3,863 млрд. лева. Постъпилите приходи са с 272,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

В "окото" на политическата буря. Ще бъдат ли увеличени на два пъти пенсиите и с колко?

Финансовият министър очаква в пленарна зала "депутатите да проявят разум"

Общо отчетените разходи възлизат на 6,797 млрд. лева. Разходите са с 219,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 5,835 млрд. лева. Разходите за пенсии за първите пет месеца на годината са с 497,3 млн. лв. или с 9,3% по-големи спрямо същия период на 2021 г.

За изплащане на т.нар. "ковид добавки" от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 613,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ.

Демокрацията е скъпа: Колко ни струваха изборите за по-малко от две години?

Демокрацията е скъпа: Колко ни струваха изборите за по-малко от две години?

За две години в държавата може да има четвърти поред избори за Народно събрание

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56 млн. лева. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ.

За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 83,9 млн. лв., като сумата се отнася за месеците януари, февруари, март, април и май 2022 г.

За изплащане на т.н. "великденски добавки" от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,3 млн. лева.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 май са в размер на 850,7 млн. лева. Отчетените разходи за петте месеца на годината са с 2,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец май е 2,909 млрд. лева.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 34,1 млн. лева. Постъпилите приходи са с 0,9 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 май са в размер на 26,6 млн. лева. Извършените разходи са с 5,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Защо броят на запорираните пенсии намалява?

Ето кои са ключовите фактори:

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Отчетените приходи към 31 май са в размер на 1 млн. лева. Постъпилите приходи са с 278,9 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 517,9 хил. лева. Извършените разходи са с 1,190 млн. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.