България е на 32-ро място по ръст на цените на жилищата сред 56 държави в световен мащаб. Това сочи проучване на консултантската компания Knight Frank за четвъртото тримесечие на 2021 година.

Данните за периода показват номинален ръст на цените е 8,7%, а реалният достига 3,7% само през четвъртото тримесечие на миналата година.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 година, страната ни пада с едно място надолу в класацията, а справка с класацията за второто тримесечие показва, че България е била на 25 място.

В 26 от страните, разгледани от Knight Frank, ръстът на цените на жилищата през периода е двуцифрен. Най-сериозно е ускорението на цените на имотите в южната ни съседка Турция, където ръстът е 60% на годишна база в номинално изражение.

Следват Нова Зеландия, Чехия, Словакия, Австралия с ръст на цените на имотите за периода от над 20 на сто.

Десетте пазара, на които увеличението на цените на жилищата от началото на пандемията е най-голямо, са развити пазари, където правителствата се намесиха и обявиха подкрепа за икономиките.

В класацията след България се нареждат Белгия, Норвегия, Гърция, Дания, Франция и др.

Сред съседите ни Гърция се нарежда на 36-то място с ръст на цените на имотите 8%, а Румъния на 41-о с ръст от 6,3% за посочения период.

Официално: 2021-а донесе 12-годишен рекорд при сделките с имоти в София

Официално: 2021-а донесе 12-годишен рекорд при сделките с имоти в София

Варна и Бургас изпреварват столицата по ръст на сделките

Прогнози 

В световен мащаб цените на жилищата се увеличават със средно с 10,3% през 2021 г. Според авторите на доклада може да очакваме забавяне на растежа през 2022 г. с нарастването на рисковете. Прогнозата коренно се различава от тази, направена през третото тримесечие на миналата година, когато експертите заявиха, че и през тази година бумът в пазара на имоти ще продължава.

"Кризата в Украйна ще доведе до по-слаб икономически растеж в световен мащаб и забавяне на ръста на цените на жилищата в международен план. От друга страна обаче тя може да се намали и броя и скоростта на повишенията на лихвите, които някои централни банки планираха само преди няколко седмици", се казва в доклада.

Само в Малайзия (спад от 0,7%), Малта (3,1%) и Мароко (6,3%) са отчетени спадове на цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2021 година.

Ръст на ипотечни кредити, ръст на цените на имотите и потенциален балон: европейски финансов регулатор предупреди България

Ръст на ипотечни кредити, ръст на цените на имотите и потенциален балон: европейски финансов регулатор предупреди България

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) публикува предупреждения за рискове в сектора на жилищните имоти за пет страни

Рискове

През февруари Европейският съвет за системен риск (ЕССР) публикува предупреждения за рискове в сектора на жилищните имоти за пет страни, като сред тях е България.

Все по-голямото предлагане на ипотечни кредити може да доведе до повишаване на цените на жилищата. Подобна спирала може да доведе до балон на жилищните цени (предизвикан от кредитите) и прекомерна задлъжнялост на домакинствата, предупреждава ЕССР.