Нови европейски правила, свързани с краткосрочното отдаване под наем, засягат и България. По-точно казано, бизнесът на наемодателите. Регулациите са вследствие от регламент на Европейския парламент относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем, съобщават от Министерството на туризма.

От бъргарското ведомство заявиха за Money,bg, че "задаващата се промяна е вследствие на решение на Брюксел, което предлага хармонизиран подход към процедурите за регистрация на домакините, предоставящи услуги по краткосрочно настаняване под наем. Всичко, което се прави е в интерес на потребителите.

Промените касаят най-вече къщи и апартаменти, отдавани под наем на туристи през онлайн платформи като Booking и Airbnb.

Обемът на услугите за краткосрочно настаняване под наем се увеличава значително с разрастването на онлайн платформи като Airbnb, Booking, Expedia и TripAdvisor. Този тип услуги обхващат около 25% от общото туристическо настаняване в ЕС.

Въпреки че подобни наеми създават ползи за домакините, туристите и много региони, някои анализатори посочват, че липсата на подходящи правила също допринася за проблеми като по-високи цени на жилищата, изместване на постоянните жители, прекомерен туризъм и нелоялна конкуренция.

Какво точно се променя?

Мменява се задължение за публичните органи да поддържат подходящо разработени процедури за регистрация. В същото време онлайн платформите, които предлагат краткосрочно настаняване под наем, се задължават да споделят с публичните органи в държавите членки на Европейския съюз конкретни данни за дейността на техните обекти.

Предвиждат се специални инструменти и процедури, които гарантират, че споделянето на данни е безопасно, съобразено с Общия регламент относно защитата на данните и икономически ефективно за всички участващи страни.

Снимка 458286

Източник: iStock

Процедурите за регистрация, които държавите в ЕС, включително България, следва да прилагат за местата за краткосрочно настаняване ще бъдат онлайн и ще позволяват автоматично и незабавно издаване на регистрационен номер.

Регистрационните номера задължително се показват от онлайн платформите. Те ще трябва да извършват проверки на случаен принцип дали домакините регистрират и показват валидни номера.

Турция налага невиждани до момента регулации на Airbnb

Турция налага невиждани до момента регулации на Airbnb

Печеливши хотелиери, потърпевши туристи

Публичните органи ще могат да отнемат временно регистрационните номера и да искат от платформите да премахват обявите на домакините, които са в нарушение.

Споделяне на данни

Регламентът рационализира споделянето на данни между онлайн платформите и отговорните държавни институции, като онлайн платформите ще трябва да им предоставят данни за броя на нощувките и броя на гостите веднъж месечно, по автоматизиран начин.

За малките и микроплатформите се предвиждат възможности за отчитане на информация на всеки три месеца. За получаването и обработването на тези данни се създават "Единни цифрови входящи точки".

Повторното използване на данните в обобщен вид ще бъде за статистически справки за туризма, изготвяни от Евростат, както и за бъдещото европейско пространство за данни за туризма.

С тази информация ще се подпомогне развитието на иновативни услуги, свързани с туризма.

Европейските регулатори смятат, че нововъеденията ще подволят на властите в европейските страни да наблюдават спазването на правилата за регистрация и ще даде възможност на националните органи да прилагат подходящи политики в сектора на краткосрочното настаняване под наем, което е все по-успешен бизнес модел в Европа.

Парижани се надяваха да дават под наем луксозни апартаменти по време на Олимпиадата, но плановете им се провалиха

Парижани се надяваха да дават под наем луксозни апартаменти по време на Олимпиадата, но плановете им се провалиха

Агенциите за имоти намаляват цените за луксозни наеми, докато собствениците се надяваха да яхнат вълната от посетители