Четвърто поред тримесечие сделките с имоти в България намаляват. Доказателство, утвърждаващо навлизането в рецесия на имотния пазар в страната са последните данни на Агенцията по вписванията.

Според статистиката покупките на имоти в цялата страна намаляват на годишна база през второто тримесечие на 2023 г. с 15% и достигат общо 54 371 . Подобна беше ситуацията и през предходното тримесечие (януари-март 2023 г.), когато броят на сделките се сви с 9% на годишна основа, като достигаше 44 461. Намаляването на броя на сделките в страната започна още през третото тримесечие на 2022 г. Тогава броят на сделките достигаше 62 459, а спадът възлизаше на 7.2 на сто.

Ситуацията на целия имотен пазар в страната се отразяваше както в данните за София, така и за другите три най-големи български града. Според експерти от бранша спадът на броя на сделките отразява не реалната промяна в условията при ипотечното кредитиране, а по-скоро очакванията на хората за бъдеща промяна в политиките на банките.

Продажбите на имоти в столицата се свиват на годишна база с 11.7% и достигат 8615. През предходното тримесечие годишният спад възлизаше на 12.2%, а броят на сделките, който традиционно в началото на годината е по-малък беше 6381. През четвъртото тримесечие на 2022 г. спадът на броя на сделките достигна 17.26%, а броят им, който обичайно в края на годината е най-висок беше 9668.

Пловдив

Покупките на имоти в града под тепетата намаляват за четвърто поред тримесечие. През месеците от април до края на юни в Пловдив са били извършени общо 4175 сделки с имоти, .за сравнение преди година броят им е бил 5079. Спадът е най-драстичния до момента (-17.8%), за сравнение през предходното тримесечие той възлизаше на 8.32%, а през последното тримесечие на 2022 г. на 16.15%, през месеците между юли и септември 2022 г. спадът гонеше 10 на сто.

Охлаждането на имотния пазар е факт, но не във всички области на страната

Охлаждането на имотния пазар е факт, но не във всички области на страната

На фона на инфлация рецесията в имотния пазар се задълбочава

Варна

За година броят на сделките в морската столица на страната се сви с близо 12.4%, като в края на второто тримесечие на годината броят им достигаше 3792. И в този български град статистиката отчита рецесия, като през предходните две тримесечия годишният спад на сделките беше съответно: с -19% през първото тримесечие на 2023 г. и с - 8.45% през четвъртото на 2022-а.

Бургас

Ситуацията в черноморския град отразява случващото се на имотния пазар в цялата страна. И тук сделките с имоти намаляват за дванадесети пореден месец и достигат 1736. През второто тримесечие на 2023 г. годишният спад възлизаше на 23.15%, а през предходните три беше съответно: с -9% през първото тримесечие на 2023 г., с -14% през четвъртото на 2022-а и с -14% през третото на 2022 г.

Руснаците спряха да продават имотите си по Черноморието, но нито ги поддържат, нито плащат данъци за тях

Руснаците спряха да продават имотите си по Черноморието, но нито ги поддържат, нито плащат данъци за тях

На този фон цените на жилищата в община Несебър се повишиха средно с 30%

Изненадата в региона

И докато Несебър се беше "остров", в който сделките с имоти не само, че не намаляват, а дори се увеличават (със затихващ темп) ситуацията вече е различна. През второто тримесечие на годината броят им спадна за първи път - с 23.33%, въпреки това надминаваше сключените в сделки в Бургас през второто тримесечие на годината, като достигна 2235. Това поставя тази българска община на четвърта позиция в страната по брой изповядани сделки след първите три най-големи градове. През изминалите три тримесечия броят на сделките в Несебър нарастваше съответно с 6% през първото тримесечие на 2023 г., с 3,37% през четвъртото тримесечие на 2022 г. и с 20,8% през през третото. 

В последните години между 2020 г. и 2022 г. се наблюдава ръст в търсенето на имоти в район Несебър. Изплашените от пандемията жители на големите градове, търсиха по-спокойни райони, за да преживеят кризата. След това се появиха купувачите, които търсят да инвестират средства в недвижим имот, като това се задържа и през 2022 г.

Като цяло през второто тримесечие на 2023 г. имотния пазар в останалите по-малки области в страната спада в сравнение със същия период на 2022 г. Сериозен спад на годишна база е регистриран при продажбите на имоти в области като Самоков (-33.5%), Добрич (-21.88%), Плевен (-19.56%) и Стара Загора (-17.93 %).

Единствените общини, в които сделките растат на годишна база са Трън (57.14%), Никопол (20.63%), Девин, (19.7%), Ардино (19%), Кнежа (2.6%) и Сандански (1%).