През първата половина на 2022 г. общата стойност на инвестиционните сделки е почти 67 млн. евро, което ръст в сравнение със същото полугодие на 2021 г., но остава по-нисък от нивата, достигани преди пандемията. Това се казва в доклад на консултантската агенция Colliers.

Войната в Украйна забави някои сделки, което доведе до намаляване на общия обем. Въпреки тази прекъсната инерция, продължаваща от първото тримесечие, наблюдаваме известно подобряване на ликвидността на търговските площи - тенденция, която очакваме да се запази.

Ако се погледне разбивка по сектори, то разпределението е както следва: 41% от обема се дължи на сделки с търговски площи, следвани от индустриални и логистични площи (23%), офис площи (14%), площи със смесено предназначение (13%) и парцели за строеж.

Местните инвеститори продължават да са трайно активни на българския пазар. За първите шест месеца на 2022 г. инвестиционният обем от сделки с имоти, генериращи доход, е значително по-голям (67%) от този на активите, закупени за собствено ползване (24%), и спекулативните имоти (9%).

Относителният дял на имотите с доход регистрира необичайно високи стойности. Нивата на възвръщаемост запазват стойностите си от края на 2021 г., а именно за офиси и търговски площи - 7,75%, индустриални и логистични площи - 8,5%.

Според доклада на агенцията пазарът на инвестиционни имоти в България се характеризира с обичайни обеми между 200 и 250 млн. евро годишно. Инвеститорите не се разделят стриктно на такива, които строят и такива, които само продават имоти, повечето пазарни субекти са активни и в двете насоки. Така имат пасивни инвестиции и активи с риск, което ги прави добре балансирани.

Прогноза

През втората половина на 2022 г. на инвестиционния пазар се очаква да се приключат по-големи сделки и обемите да се повишат до традиционните средногодишни нива на българския пазар.

Това покачване се очаква да бъде свързано и с по-голям дял на чуждите инвестиции. След корекцията на ФЕД и ЕЦБ в лихвените проценти, се прогнозира успокояване на пазара и в краткосрочен план - леко покачване на нивата на възвръщаемост.