Динамичен, оптимистичен, с повишено търсене и предлагане – така консултантите на BULGARIAN PROPERTIES определят пазара на офис площи за последните месеци.

Търсене

Въпреки че има стабилен интерес към площи над 1 000 кв.м., се забелязва голямо активизиране на търсенето на по-малки офис площи – между 200-400 кв.м. като това са предимно стартиращи компании от различни страни в Европа, при това не задължително западна. Не малко от компаниите са регистрирани юридически в балтийските страни и стартират бизнес в България като дъщерен на балтийския. Разбира се не липсва търсене и от разрастващи се български дружества.

Като профил на самите компаниите може да се каже, че повечето са в IT и финансовата сфера, както и такива, които се занимават с търговия на борсови пазари и като цяло опериращи във високите технологии и услугите. Стабилно търсене за офис площи продължава да има и от компании, които оперират в аутсорсинг индустрията.

Предлагане

От началото на 2015 година е налице по-голямо предлагане на офис площи в следствие на рестартираните офис проекти през 2014 година. Тази тенденция се запазва и през втората половина на 2015 година, като все още не са изцяло запълнени новите проекти на пазара. Предлаганите площи там обаче са големи – над 1 000 - 1 500 кв.м. и така на практика липсва предлагане на качествени офис площи за компаниите, търсещи по-малки пространства. Релокациите и обединяването в една сграда и на едно място на няколко дъщерни компании, които до преди са били в различни офиси, ще доведе до освобождаване на площи в някои по-стари офис сгради и ще създаде предпоставка за задоволяване на нуждите на тези компании, които искат да наемат по-малки площи.

Увереността на инвеститорите вече се е възвърнала и като следствие виждаме активна работа по завършване на големи офис проекти като комплекс Милениум център до НДК, възобновяване на работата по проекта City Tower на площад Македония, а има индикации и за започване на строителството на трета кула в центъра на ул. Позитано, както и на нова офис сграда на мястото на бившето чешко посолство. Активизиране има и на строежи на по-малки офис сгради.  

Наемни нива

Офертните цени за наемите запазват нива в диапазона 10-12 €/кв.м./месец за сградите клас А, като в някой от по-качествените и нови сгради се забелязват опити и на наемни нива в диапазона 13-14 €/кв.м./месец.
Значение при определяне на крайната наемна цена има големината на търсеното пространство, срокът на договора, коя компания иска да наеме имота и нейната репутация. Обикновено при търсенията на по-малки площи се наблюдват по-високи наемни нива, докато при по-големите площи се правят отстъпки.

Прогноза

Свидетели сме на един активен период за офис пазара – повишено предлагане на свободни офис площи, релокации на компании и освобождаване на офис пространства, активно търсене от страна на наематели – и от местни компании, и от чуждестранни такива. Това са предпоставки за доста активен офис пазар в София в рамките на следващите 12 - 18 месеца.