Годишните наеми на един хектар (10 декара) земеделска земя варират значително между регионите на страната. Това показват последните данни на "Евростат" за периода от 2017 г. до 2021 година.

Статистиката показва, че през разглеждания период средният размер на арендата се е увеличил с 15.83% - от 240 евро на 278 евро. За сравнение през 2021 г. земеделската земя в Люкембург се е отдавала под наем на същата цена.

След драстичен спад на наемните нива през 2020 г., като най-скъп през 2021 г. се очерта Североизточния район на България. Само за година наемите в този район са скочили с над 50%, достигайки средно 415 евро за хектар. От този порядък са наемите в гръцкия район като Тесалия (427 евро) и австрийския Тирол (405 евро).

Като най-достъпен район в България можем да посочим Югозападния (146 евро за хектар). 

Район 2017 година 2018 година 2019 година 2020 година 2021 година
Северозападен 230 евро 245 евро 251 евро 257 евро 281 евро
Северен централен 291 евро 302 евро 300 евро 298 евро 326 евро
Североизточен 348 евро 358 евро 351 евро 275 евро 415 ево
Югоизточен 174 евро 179 евро 186 евро 178 евро 204 евро
Югозападен 143 евро 153 евро 146 евро 147 евро 146 евро
Южен централен 159 евро 164 евро 157 евро 159 евро 172 евро
България - средно 240 евро 256 евро 248 евро 233 евро 278 евро

Наемите на земеделска земя в страните от ЕС

варират значително между държавите и регионите. Наемането на един хектар обработваема земя или постоянни пасища варира от най-ниските 62 евро в Словакия до средно 836 евро в Холандия.

Сред регионите на ЕС наемането на един хектар земеделска земя е било най-скъпо през 2021 г. в холандския регион Флеволанд (1 721 евро на хектар), следван от Канарските острови в Испания (1 119 евро на хектар) и Атики в Гърция (927 евро на хектар). С данни от 2020 г. Венеция Джулия в Италия (1 714 евро на хектар) би била сред регионите с най-високи цени на наемите.

Колко струва земеделската земя в различните части на България?

Колко струва земеделската земя в различните части на България?

В повечето региони на Европейския съюз обработваемата земя е по-скъпа от пасищата

За разлика от това, наемните цени са най-ниски в Среден Норланд и Горен Норланд (и двете €25 на хектар) в Швеция, следвани от Източна Словакия (€42) в Словакия. Постоянните пасища са основното използване на земеделска земя в тези региони.

Сред държавите от ЕС, които са отчели конкретни наемни цени за обработваема земя и за постоянни пасища, наемането на постоянни пасища винаги е било по-евтино от наемането на обработваема земя. Наемът за един хектар постоянни пасища през 2021 г. варираше от най-ниските 39 евро средно в Словакия до 337 евро средно в Ирландия, в сравнение с наемните цени за обработваема земя, които варираха между 79 и 466 евро в същите две страни.

Земеделската земя - средство за борба с инфлацията

Земеделската земя - средство за борба с инфлацията

Земеделската земя отдавна е област на институционалните инвеститори.