Много собственици на земеделски земи в ЕС отдават имота си под наем като краткосрочно или дългосрочно бизнес решение. На някои места цените са доста високи, а на други - по-поносими. Къде е най-скъпо и къде е мястото на България в това отношение?

В България рентата на земеделска земя е средно 313 евро на хектар годишно. За сравнение през 2021 г. сумата беше 260 евро на хектар годишно (със 17% по-ниска).

През 2022 г. най-скъп е наемът на обработваема земя в Североизточна България - около 473 евро на хектар на година, което представлява поскъпване с 14.6 на сто. Това показват данни за 2022 година на европейската статистическа служба Eurostat.

Северен централен район е на второ място с 375 евро на хектар на година или с 14.4% повече спрямо 2021 г. Следват Северна и Югоизточна България с 352 евро (ръст от 15.6%) и Северозападна България с 314 евро ( скок с 13%).

Най-високите цени за наем на земеделска земя в ЕС са в Италия, а най-евтино излиза в Швеция. Къде сме ние?

Най-високите цени за наем на земеделска земя в ЕС са в Италия, а най-евтино излиза в Швеция. Къде сме ние?

Това показват данните за 2020 година на Eurostat

Най-евтино излиза наем на земеделска земя в Югозападна България (169 евро на хектар на година, което е над 21% по-скъпо спрямо 2021 г.) и Югозападна и Южна централна България със 196 евро на хектар и Южен централен район (218 евро на хектар или с 23% повече от регистрираното през 2022 г.). В Югоизточна България рентата на обработваема земя излиза средно 256 евро на хектар (поскъпване с 23%).

Постоянните пасища в България са най-евтините в Европейския съюз, сочат още данните на Евростат. Средната им изкупна цена е била 1 887 евро на хектар през 2022 г., почти четири пъти по-малко от еквивалентната цена на 1 хектар обработваема земя (7 303 евро).

Да притежаваш площи в 18 щата: Бил Гейтс стана най-големият собственик на земеделска земя в САЩ

Да притежаваш площи в 18 щата: Бил Гейтс стана най-големият собственик на земеделска земя в САЩ

Четвъртият най-богат човек в света притежава площи в 18 щата