Много собственици на земеделски земи в ЕС отдават имота си под наем като краткосрочно или дългосрочно бизнес решение. На някои места цените са доста високи, а на други - по-поносими. Къде е най-скъпо и къде е мястото на България в това отношение.

Сред държавите-членки, за които са налични данни, наемането на един хектар обработваема земя и/или ливади, най-скъпо е в Италия - средно 837 евро годишно. Това показват данни за 2020 година на европейската статистическа служба Eurostat.

Най-високите цени на наемите за този тип земеделска земя през 2020 г. са регистрирани в италианския регион Фриули-Венеция Джулия (средно 1 714 евро на хектар), което е повече от два пъти над средното ниво за страната.

В България рентата на земеделска земя е средно 233 евро на хектар годишно.

Най-скъп е наемът на обработваема земя в Северен централен район, където е около 300 евро на хектар на година. Североизточна България е на второ място с 275 евро, Северозападна България с 257 евро и Северна и Югоизточна България с 252 евро.

Най-евтино излиза наем на земеделска земя в Югозападна България (147 евро на хектар на година) и Югозападна и Южна централна България със 154 евро на хектар и Южен централен район със 159 евро на хектар. В Югоизточна България рентата на обработваема земя излиза средно 178 евро на хектар.

Наемането на евтина земеделска земя е в Словакия, според данните на статистиката за 2020 година. Там хектарът е средно 57 евро за година. Най-евтините области в ЕС за наемане на земеделска земя са Централен и Горен Норланд в Швеция - само 34 евро на година.

Най-висока средна цена за покупка на един хектар обработваема земя е отчетена в Нидерландия - 69 632 евро, според данни от 2019 г. Най-скъпата област е ЕС в това отношение Канарските острови в Испания - средно 120 477 евро на хектар за 2020 г., като за поредна година оглавява списъка.

Най-евтина е обработваемата земя в Хърватия, където един хектар струва средно 3440 евро. На регионално ниво хектар обработваема земя има най-ниска цена в Горен Норланд в Швеция - средно 1822 евро.

В Румъния и Чехия е отчетено покачване на цената над пет пъти между 2011 и 2020 г. В България, Унгария и Полша цената на земята се е повишила над два пъти в този период.

Едно изключение е Гърция, където средната цена на обработваемата земя бележи спад около 18% между 2011 и 2020 г.