Стойността на всички недвижими имоти в света (жилищни и търговски недвижими имоти и земеделска земя) достигна $379,7 трилиона през 2022 г., според международната консултантска компания Savills, запазвайки позицията на актива като най-значимия източник на богатство в света.

Недвижимите имоти са по-ценни от всички глобални акции за 2022 г. ($98,9 трилиона) и дългови ценни книжа ($129,8 трилиона) взети заедно и почти четири пъти повече от глобалния БВП ($100,6 трилиона). За сравнение, стойността на цялото злато, добито някога, възлиза на 12,2 трилиона долара - само 3% от стойността на глобалните недвижими имоти.

Като цяло общата стойност на недвижимите имоти през 2022 г. е намаляла с 2.8% спрямо 2021 г., когато е била 390,5 трилиона долара, въпреки че е нараснала с 18,7% спрямо нивата от 2019 г. (преди Covid-19). Ръстът във всички класове активи (недвижими имоти, акции и т.н.) се забави през 2022 г. в сравнение с 2020-21 г., според международния консултант по недвижими имоти, тъй като инфлацията се повиши и лихвените проценти скочиха.

Пазарът на имоти в Швеция затъва все повече

Европейската страна, чийто пазар на имоти затъва все повече

Цените на жилищата са се понижили с 13% от най-големия си пик досега

Стойността на всички сектори на недвижимите имоти обаче остава по-висока спрямо нивата си от 2020 г. По отношение на различните сектори на имотите, жилищният е най-големият, представляващ 76% от цялата глобална стойност на недвижимите имоти: стойността му възлиза на 287,6 трилиона долара през 2022 г., което е спад от 1,6% спрямо нивата от 2021 г. (292,2 трилиона долара). Стойността на търговските недвижими имоти възлиза на 50,8 трилиона долара (сравнение за 2021 г.: 51,7 трилиона долара), което представлява 13% от общата стойност на недвижимите имоти и изпреварва общата стойност на земеделската земя от 41,3 трилиона долара (сравнение за 2021 г.: 46,6 трилиона долара), което представлява 11 на сто.

Пол Тостевин, ръководител на Savills World Research, който извърши анализа, коментира: "Въпреки сътресенията на пазарите и някои спекулации за бъдещето на някои сектори, недвижимите имоти като цяло продължават да бъдат най-голямата концентрация на богатство в света. Жилищните имоти доминират и между 2019-2022 г. стойността им е нараснала с 21,1%, възползвайки се от изключително ниските лихвени проценти през този период, съчетано с фокус върху дома в много страни по време на локдауните. Ясно е, че като се има предвид недостатъчно развитата природа на недвижимите имоти на някои места, в дългосрочен план растежът ще продължи, тъй като се добавят повече запаси по света."

Най-големият жилищен пазар счупи нов рекорд: Стойността на недвижимите имоти стигна $52 трилиона

Най-големият жилищен пазар счупи нов рекорд: Стойността на недвижимите имоти стигна $52 трилиона

Спад от пандемията се оказа краткотраен и жилищният сектор се възстанови бързо тази година

Към 2022 г. Китай беше най-ценният пазар на недвижими имоти в света, представляващ 26% от общата стойност на глобалните недвижими имоти (жилищни и търговски), следван от САЩ (19%).

Savills отбелязва, че Канада (7-мо място) и Австралия (10-то място), са отбелязали значителен ръст на цените на жилищата през последните години. Двете държави се нареждат пред много по-населените нации по отношение на общата стойност на недвижимите имоти. Индия, най-населената страна в света, е на 14-та позиция по стойност, демонстрирайки потенциала за бъдещ растеж на този пазар.

Английски терасовидни къщи в Мусуел Хил, Лондон, Англия

Източник: iStock by Getty Images

Английски терасовидни къщи в Мусуел Хил, Лондон, Англия