През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 748 жилищни сгради с 8 619 жилища в тях и 975 149 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 19 административни сгради/офиси с 30 266 кв. м РЗП и на 1 035 други сгради с612 927 кв. м РЗП. Това показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 264, София (столица) - 242, София - 224, Варна - 198, и Бургас - 175. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 565, Бургас - 895, Пловдив - 868, Варна - 694, и Благоевград - 324.

Същевременно строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 239 жилищни и 77 други сгради; София (столица) - 189 жилищни и 18 други сгради; Варна - 149 жилищни и 34 други сгради; Бургас - 157 жилищни и 12 други сгради; Стара Загора - 60 жилищни и 75 други сгради. 

Пазарът на имоти в София изпадна в рецесия

Пазарът на имоти в София изпадна в рецесия

Сделките през годината на практика са само надолу

Строителството в Пловдив реално намалява

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в областта на страната, която води по този показател (Пловдив) спрямо предходното тримесечие намаляват с 9%, жилищата в тях - с 48.2%, а общата им застроена площ - с 36 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 7.1%, а тяхната РЗП - с 18.7 на сто.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в града по тепетата намаляват със 17.8%, жилищата в тях - с 54.8%, а разгънатата им застроена площ - с 55.6 на сто. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 29.5%, а тяхната РЗП - със 158.7 процента.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини:

  • Родопи - на 93 жилищни сгради със 111 жилища в тях и на 40 други сгради;
  • Пловдив - на 53 жилищни сгради с 609 жилища в тях и на 8 други сгради;
  • Марица - на 42 жилищни сгради с 45 жилища в тях и на 34 други сгради;
  • Асеновград - на 21 жилищни сгради с 26 жилища в тях и на 12 други сгради.
Охлаждането на имотния пазар е факт, но не във всички области на страната

Охлаждането на имотния пазар е факт, но не във всички области на страната

На фона на инфлация рецесията в имотния пазар се задълбочава

През първото тримесечие на 2023 г. в областта е започнал строежът на 239 жилищни сгради със 711 жилища в тях и с 89 817 кв. м обща застроена площ и на 77 други сгради с 65 964 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на започнатите жилищни сгради с 19.5%, но жилищата в тях намаляват с 40.2%, а общата им застроена площ - с 23.9 на сто. Същевременно броят на започнатите други сгради нараства с 24.2%, но общата им застроена площ намалява с 4.9%. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради бележат увеличение с 14.9%, жилищата в тях - с 8.1%, а общата им застроена площ - с 5.6 на сто. Започнатите други сгради регистрират ръст от 48.31%, а съответната им РЗП - с 25.3%.

Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини:

  • Родопи - 61 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 16 други сгради;
  • Марица - 61 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 21 други сгради;
  • Пловдив - 51 жилищни сгради с 418 жилища в тях и 8 други сгради;
  • Асеновград - 13 жилищни сгради с 99 жилища в тях и 3 други сгради.