Пловдив изпревари София по разрешителни за строеж, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). През първите три месеца на годината във втория по големина град те са 220, докато в столицата - 213. За Варна те са 107, а за Бургас - 96.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2 906, Пловдив - 1 389, Бургас - 620, Кърджали - 600, и Варна - 582.

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 247 жилищни сгради със 7 832 жилища в тях и 1 032 933 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 67 404 кв. м РЗП и на 1 149 други сгради с 560 208 кв. м РЗП.

През първото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 871 жилищни сгради с 4 481 жилища в тях и с 625 846 кв. м обща застроена площ, на 17 административни сгради/офиси с 30 743 кв. м РЗП и на 644 други сгради с 573 305 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.6%, броят на жилищата в тях - с 33.0%, а общата им застроена площ - с 29.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради също се наблюдава спад съответно с 15.2 и 12.9%, а общата им застроена площ е по-малко съответно със 70.0 и 28.3%.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 6.8%, жилищата в тях - с 23.8%, а общата им застроена площ - със 17.4%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 54.5%, а тяхната обща застроена площ - с 216.4%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 3.2%, докато тяхната РЗП е по-малко с 2.2%.