Площите в строеж продължават да намаляват заради липсата на започнати нови офис сгради, показват данните за трето тримесечие на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield Forton. Към септември в процес на изграждане в София са 167 300 кв. м - най-ниското ниво на офис строителство за последните 5 години. 

"Ограниченото търсене на офиси под наем и наличието на свободни площи не благоприятстват започването на големи нови проекти. Някои сгради в строеж също се отлагат във времето, което за момента поддържа относително устойчив баланс на пазара", обясни Йордан Кръстев, мениджър "Офис площи" в компанията.

Наемите на офиси клас А достигат €15.5 на квадратен метър

София: Отлив на обитатели от по-ниския клас офиси към по-модерни пространства, ето какви са наемите

Свободните площи за поредно тримесечие достигат абсолютен връх в съвременната история на пазара на офис площи в София

Макар и в по-малки обеми, наемният пазар на офис площи за момента показва относителен баланс между търсене и предлагане. През третото тримесечие на 2022 г. бяха завършени само две малки офис сгради с обща отдаваема площ около 7000 кв. м. Това задържа стабилен дела на незаетите площи в столицата - 16.6% при 16.7% през предходния период.

Като цяло, на офис пазара в София наемната активност се запазва без особена промяна спрямо нивата от предходните години. През деветмесечието отдадените площи достигат 110 646 кв. м. Подновяванията на договори и преместванията на наематели остават основният двигател на сделките, докато разширенията на площи формират едва около 11% от общия обем. Нетното усвояване остава положително от януари до момента и се равнява на малко над 20 000 кв. м.

София: Отлив на наематели от по-ниския клас офиси към модерни, нови пространства

София: Отлив на наематели от по-ниския клас офиси към модерни, нови пространства

Едва 30 процента от работещите в столицата са се върнали в офиса

Наблюденията на Cushman&Wakefield Forton за нагласите сред наемателите показват, че към началото на есента делът на завърналите се постоянно в офисите служители остава по-малък от очакванията на мениджърите на компаниите.

Наемните нива на първокласните офиси в София

остават стабилни за пореден тримесечен период - 15 евро/кв. м в централната част на града и 12-14 евро/кв. м по протежение на главните булеварди. Причината за задържането е бавното възстановяване на търсенето. Таксите за поддръжка и обслужване също остават без промяна - 2.75 - 4 евро/кв. м.

Наемите на офиси в София се движат между 12 и 15 евро/кв.м. Какви са таксите за поддръжка?

Наемите на офиси в София се движат между 12 и 15 евро/кв.м. Какви са таксите за поддръжка?

Пазарът на офиси в София регистрира впечатляващ ръст

Засилен интерес към споделените офис пространства

наблюдават още анализаторите през третото тримесечие от годината. Общото предлагане в този сегмент вече надминава 50 000 кв. м в София и се очаква да продължи да расте.