Сливенската текстилна компания „Декотекс" е закупила поземлен имот в кв. Ново село - изток в Сливен, който възнамерява да превърне в жилищен комплекс, съобщиха от борсата.

Публичното дружество възнамерява да изгради комплекса със заемни средства на стойност над 3.8 млн. лв.

Закупеният поземлен имот е с площ 77 612 кв.м. заедно с построените (незавършени) в него 6 броя сгради, с обща застроена площ от 8 196 кв.м.

Текстилната фирма цели да продаде жилищния комплекс след построяването му като реализира печалба от вложената инвестиция.

Компанията е сключила договор за разсрочване на своите заемни средства по изграждането на комплекса, като 2.229 млн. лв. дружеството ще трябва да изплати до края на тази година, а 1.666 млн. лв., необходими за построяването на жилищните сгради - ще бъдат платени до края на март 2010 г.