Производителите на автомобилни компоненти, заедно с компаниите от леката промишленост, са основния двигател на пазара на индустриални площи в България, показва последния доклад на Colliers International. Изследване на компанията в сътрудничество с Аутомотив Клъстер България, нарежда страната ни на челно място по привлекателност за автомобилната индустрия.

Към края на миналата година у нас произвеждат около 100 компании с над 33,000 служители, които произвеждат компоненти за почти всеки бранд в тази сфера. Не е изненадващо, че приходите, генерирани от този сегмент за 2015 г. възлизат на 1.55 млрд. евро или 3.5% от БВП на страната.

Според проучването на Colliers, представителите на тази индустрия избират предимно южната част на България. През 2016 г. се наблюдава нова тенденция по отношение на локацията на компаниите, търсещи индустриални площи. Нараства концентрацията на фирми в посока западната част на София - Божурище и Костинброд, като алтернатива на вече утвърдени райони като Пловдив, например. За това допринасят изграждането на Западната дъга на Околовръстен път и Северната скоростна тангента, улесняващи веригата на доставки към Централна и Западна Европа, и наличието на неусвоена работна сила в София област.

За 2016 г. общото предлагане на съвременни складови и логистични площи в София е 839,500 кв.м. Спекулативното строителство на модерни проекти, стартирало за пръв път от няколко години насам, отбелязва 5% ръст. Сред новопостроените проекти са Sofia Ring Logistic Park, East Ring Logistics Park - фаза 2 и Industrial Park Sofia East - фаза 1. В процес е изграждането на втората сграда на Industrial Park Sofia East (IPSE), с обявено завършване през 2017 г. и последващ старт на поредната фаза от проекта.

За 2017 г. са планирани трета сграда на East Ring Logistics Park, втора - на Техно Парк София и нова фаза в Транскапитал. Докладът на Colliers показва, че през изминалата година са били усвоени близо 53,000 кв.м. в спекулативно построени и съществуващи съвременни складови и логистични площи.

Средните наеми в модерните проекти в София варират между 4.2 - 4.5 евро за кв.м. В района на Летище София и в посока Пловдив се наблюдава преподписване на съществуващи договори на по-високи цени 5-5.20 евро на кв.м., поради липсата на алтернативни възможности, отговарящи на конкретните изисквания.

Перспективите за пазара на логистични площи са да се затвърдят тенденциите от 2016 г. - компании основно от автомобилния сектор ще поддържат неговата динамика, наемните нива ще останат стабилни, спекулативното строителство на модерни проекти ще продължи.