Цените на имотите у нас са нараснали с 40% от 2010 година досега. Това показват данни на европейската статистическа служба Eurostat. За сравнение, през същия период цените на жилищата е ЕС са се покачили с 34%.

Ръстът на цените на годишна база у нас е малко над 9%. Така България заема 13-о място сред 27-те страни членки на съюза, според класацията. На тримесечна база обаче страната ни е с най-слабото повишение на цените на жилищата спрямо първото тримесечие на 2021 г. от едва 0,3%.

За същия период цените на жилищата са се увеличили 23 страни, а спад има едва в четири държави. Най-голям ръст отчитат Естония (133%), Люксембург (111%) и Унгария (109%). Спад има в Гърция (28%), Италия (13%), Кипър (8%) и Испания (3%).

Средно за еврозоната през второто тримесечие на тази година цените на жилищата са се повишили с 6,8% на годишна база. В ЕС покачването е 7,3%. Това е най-сериозният ръст на цените на имотите в еврозоната от четвъртото тримесечие на 2006 г., а в ЕС - от третото тримесечие на 2007 г.

Сред страните, които отчитат годишен ръст от над 10% на цените на жилищата през второто са Естония с покачване от 16,1%,Дания (15,6%) и Чехия (14,5%). Само в Кипър има спад от 4,9%.

От 2010 до сега наемите у нас са нараснали с около 15%. От 2010 г. до второто тримесечие на 2021 г. наемите и в Европейския съюз са нараснали със средно 16%.

Цените на жилищните наеми са нараснали в 25 страни членки и са намалели само в две. Най-голям ръст отчитат Естония (142%), Литва (109%) и Ирландия (66%). Спадове са регистрирани в Гърция (25%) и Кипър (3%).