Почти половината от жилищните сгради в област Търговище (48.9%) са построени до 1959 г., съобщи Териториалното статистическо бюро - Североизток. Според данните към септември 2021 г. над 21.2% от жилищата в региона са от периода между 1960 - 1969 г., а едва 1.8% от местата за обитаване са построени между 2010 - 2021 г.

В градовете се намират 12 369 жилищни сгради, или 29.3%, а в селата - 29 885, или 70.7 на сто. Най-много жилищни сгради има в община Търговище - 16 322, или 38.6% от жилищния сграден фонд в областта, следва община Попово - 12 266, или 29.0%, и община Омуртаг - 7 394, или 17.5%. Най-малко са жилищните сгради в общините Антоново - 3 639, или 8.6% от жилищния сграден фонд в областта, и Опака - 2 633, или 6.2 на сто.

В сравнение с 2011 г. във всички общини, броят на жилищните сгради намалява. Най-голямо намаление има в общините Попово - с 6.6% и Антоново - с 6.3 процента. 

Столична община разреши изграждането на комплекс с 15-етажни сгради на мястото на бившия завод "Витоша"

Столична община разреши изграждането на комплекс с 15-етажни сгради на мястото на бившия завод "Витоша"

Главният архитект на столицата Здравко Здравков е издал виза за проектиране на няколко много високи сгради

Към 7 септември 2021 г. в област Търговище къщите са 38 811 бр., или 91.9% от сградите, жилищните блокове, кооперациите - 1 095, или 2.6%, а вилите - 2 140, или 5.1 на сто. Преобладаващата част от жилищните сгради в областта са едноетажни - 27 306, или 64.6%, и двуетажни - 13 324 или 31.5%, докато тези на шест и повече етажа са 253, или 0.6 на сто.