Лихвите по депозитите са рекордно ниски, но това не спира родните спестители да продължават да избират тази алтернатива за трудно припечелените си средства. Депозитите на домакинствата са в размер на 52.78 млрд. лв. (45.6% от БВП) в края на май 2019 година, като те са се увеличили с 8.5% на годишна база.

Банковите депозити не увеличават покупателната способност на спестяванията ви!

При настоящите рекордно ниски нива на лихвите, по-малките депозити, които са и най-масови, на практика носят загуби на депозантите си. Лихвите по депозитите в петте най-големи български банки, които контролират над половината от спестяванията на родните депозанти са малко над или под 0.5%.

Или за депозит от 1000 лева, ще получите 5 лева след една година (съгласно офертите по депозитите в момента), а с приспадане на да кажем 2 лева месечна такса за обслужване на сметката ви, ще получите сумата от 981 лева за година, или ще сте сте загубили 19 лева!

И това е само "върха на айсберга"...

За да осъзнаете колко ниски са лихвите, ще ви дам следното нещо върху което да помислите. Съгласно "правилото 72"*, при настоящите нива на лихвите по депозитите - средно от около 0.72%, ще са ви необходими цели 100 години, за да удвоите спестяванията си (вижте обяснението на финансовото правило по-долу).

Има обаче един много по-сериозен проблем, от това, че ще трябва да чакате 100 години (и най-вероятно няма да доживеете), за да видите средствата си да нараснат два пъти. И той е - инфлацията.

Инфлацията у нас е при нива от над 3% на годишна база през последните месеци (при ниво от 3.5% през май на годишна база, според последните данни на НСИ). Или казано по друг начин, тя на практика изяжда покупателната сила на парите ви, дори и след начисляване на лихва от депозити от под 1% на година.

И отново към нашия пример - при инфлация в дългосрочен план от 3% и лихви по депозитите от 1%, след 72 години - предполагаеми спестявания от 10 000 лева днес, ще са се превърнали в 20 000 лева (въз основа на "правилото 72"). Те обаче ще могат да купят стоки и услуги, колкото днес купуват около 4 000 лева. Или ще сте загубили около 60% от покупателната им сила, само заради това, че сте ги държали на депозит, в среда на висока инфлация.

Разбира се, добре е спестителите да имат предвид, че моментното състояние на лихвите по депозитите не може просто да се екстраполира за дълъг период от време. Едва ли тези лихви ще се запазят при рекордно ниските си нива в продължения на десетилетия. Историята сочи, че понякога и депозитите могат да са добра инвестиционна алтернатива, особено в трудни моменти за финансовите пазари. И все пак, спестителите трябва да изхождат от настоящия момент и с визия за следващите няколко години... А предвид на очакванията ЕЦБ да запази нивата на лихвите при отрицателни нива поне до средата на следващата година и рекордния депозитен ресурс набран от банките, едва ли може да се очаква скорошно повишение на лихвите по депозитите у нас.

Историята познава и много по-убедителни примери за негативното въздействие на инфлацията върху спестяванията, проявили се в по-продължителни периоди от време.

Ако не вярвате, обърнете се към водещата световна икономика - щатската. За период от над 50 години инфлацията в САЩ е била такава, че 1000 долара днес купуват толкова продукти и услуги, колкото са купували 100 долара през 1950-та година!!! А сега си представете с колко се е стопило богатството на американец, който не е предприел правилните действия за защита на своите спестявания...

За щастие на американците, те отдавна са разбрали ключовата роля на финансовите пазари, като защитник от инфлация. За съжаление на българите, когато те го осъзнаят след 20 години, парите им вече може да са се стопили!

За да се предпазите от описаните по-горе негативни въздействия на инфлацията, то пред вас има два варианта. Да изхарчите тези 10 000 лева днес, ако имате нужда от някаква по-значителна по обем покупки, или да инвестирате в активи, които поне да се надявате да ви защитят от инфлация.

Как да се защитите от инфлация?

Приемам, че сте направили всички по-значителни покупки, които сте планирали, но продължавате да разполагате със свободни средства. И напълно логично е да си зададете въпроса - "Кой са активите, които в най-голяма степен биха могли да защитят трудно препечелените от вас средства от инфлация с годините?"

За да отговоря на този въпрос ще разгледам каква е била историческата възвръщаемост на най-добрите инвестиционни активи в дългосрочен план.

Разбира се на първо място, инвеститорите трябва да са наясно, че историческата възвръщаемост на един актив в никакъв случай не е гаранция за бъдещата му такава.

За период от около 90 години, най-добре представящия се актив са акциите. Те са донесли на инвеститорите доходност от над 10%, което не само ги е защитило от инфлация, но на практика и е повишило покупателната способност на спестяванията им.

Обърнете внимание, че това е период, в който са се случили много катаклизми - Голямата депресия от 1929-та до 1932-ра година, когато акции губят над 90% от стойността си; Втората световна война; терористичните удари от 11-ти септември; много други войни между Втората световна война и 2000-та година; финансовата криза от 2008-ма година и др.

Всички тези събития са се случили в този период от време и въпреки това акциите са връщали 10-11% на година, което ги прави и актива с най-голяма възвръщаемост. Нещо повече... Ситуацията става още по-добра за инвеститорите, ако започнат да гледат на инвестициите на финансовите пазари в дългосрочен план.

Според редица проучвания, ако се разглеждат в едногодишен план, акциите са спекулативни. Ако се погледне за период от пет години - над 85% от тези хоризонти са носили положителна доходност за инвеститорите. При петнадесетгодишен хоризонт няма нито един период, който да е бил на минус. Така, че противно на схващанията на много хора, инвестициите на финансовите пазари не са "казино".

Кои са следващите активи по доходност?

Следващият инвестиционен клас, който в най-добра степен защитава инвеститорите от инфлация в дългосрочен план, отново е свързан с финансови активи. Но в случая става въпрос за балансиран портфейл между акции и облигации.

Разпределен по равно между двата актива, подобен портфейл е носил на спестителите средна доходност от 8% на година за период от над 90 години (на щатските пазари). Само облигациите са връщали чисто на инвеститорите 5% от 30-те години на миналия век насам, което също само по себе си е отличен резултат.

За сравнение, инвестиция в депозити в САЩ и на другите развити пазари е носела средна годишна доходност от 3%, или точно толкова, колкото е била инфлацията на тези пазари. Тоест спестяванията не са се капитализирали и не са повишили стойността си, но за сметка на това са защитавали спестителите от инфлация за този период.

На инвеститорите им остава единствено да напаснат инвестиционните си цели - риск и доходност с тези продукти, които в най-голяма степен отговарят на изискванията им. Насочващите се към финансовите пазари, също така трябва да са наясно, че въпреки, че се отличават с най-висока възвръщаемост в исторически план, акциите са и активите с най-високо ниво на риск (измерен чрез волатилността), в сравнение с останалите инвестиционни алтернативи.

Ако материалът ви е допаднал и искате да потърсите алтернативи за своите спестявания - вижте как можете да го направите чрез инвестиции в ДФ "Компас Глобъл Трендс".

COMPASS INVEST - Твоят личен Инвестиционен съветник.

Компас Инвест АД е лицензирано управляващо дружество от Комисия по Финансов Надзор от 2006 година

Важна информация: Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД "Компас Инвест" АД

*"Правилото 72" е финансово правило, използвано за изчисляване на приблизителното време необходимо за удвояване на стойността на инвестицията в даден актив. Необходимото за това време се получава, като се раздели числото 72 (откъдето идва и наименованието на правилото), на очакваната годишна възвръщаемост на съответния актив.

**Материалът е с обучителен характер и не е съвет за покупка, или продажба на финансови активи. Търговията на фондовите пазари, може да е изключителна рискова и да носи не само печалби, но и сериозни загуби на инвеститорите. Убедете се, че сте напълно запознати с всички рискове, преди да решите да инвестирате на финансовите пазари. При възможност би било добре да се консултирате и със сертифицирани финансови консултанти.