Физическото здраве, както всеки знае, е безценно. Но финансовото благополучие дава увереност и спокойствие за утрешния ден. Компетентното "боравене" с парите помага да подобрим качеството си на живот и да избегнем стреса при появата на непредвидени разходи. Така че, "финансовото здраве" би могло да се определи най-общо, като състояние на стабилност и благополучие по отношение на парите. То включва, по мнението на експерти, много аспекти, като размер на доходите и разходите, спестявания, инвестиции, кредити и т.н.

Всеки би могъл в общи линии да прецени собственото си финансово здраве, като си отговори на няколко основни въпроса. Както се подразбира, в случая имаме предвид хора с не особено високи доходи, т.е. около средните и малко над тях.

Първият въпрос е, готови ли сме да посрещнем немалки непредвидени разходи, като например ремонт на жилище или лека кола. Следва въпросът, спестяванията ни по-големи ли са от дълговете (тук може да не се включват ипотечните кредити, при стабилни приходи). Макар че е донякъде субективен, важен е и въпросът, осигуряват ли ни нашите приходи стандарта на живот, който желаем. Би трябвало да преценим и дали имаме достатъчно спестявания за дългосрочни цели.

Накратко, "завидното" финансово здраве се характеризира със (сравнително) високи и по-възможност постоянно растящи доходи и (почти) предвидими разходи. А в случай че имаме и инвестиции, те би трябвало да са такива, че да ни носят високи приходи за своя сегмент.

Логично е да се запитаме - какво може да навреди на финансовото ни здраве? Изглежда нещата не са малко, след като, според проведено неотдавна в САЩ проучване от Financial Health Network, между една трета и половината американци се намират в недобро финансово състояние, характеризиращо се и с висока задлъжнялост по различни причини.

Финансовото здраве може да бъде "разклатено", ако човек не води отчет на приходите и разходите си, не планира отдалеч големите покупки, няма спестявания и разходите често превишат приходите му. Всъщност, посочените признаци не водят задължително до обедняване, но така могат да възникнат едни или други финансови проблеми.

Фирмите и гражданите трупат още спестявания в банкови депозити

Фирмите и гражданите трупат още спестявания в банкови депозити

На фона на икономическата несигурност и страха от задълбочаване на кризата

Финансовото здраве, както и физическото, е необходимо да се поддържа с определени действия, които биха могли да се нарекат условно "стъпки към финансово благополучие". Първата от тях е, да се плащат редовно и в срок вноските по кредити и други финансови задължения. Втората крачка е да се контролират ежедневните разходи, т.е. да не се правят излишни или прекалено скъпи покупки.

Да правим реалистичен месечен бюджет на разходите и приходите си и да го спазваме, е третата стъпка. В тази връзка финансови експерти съветват, че е добре да направляваме бюджета си приблизително в следните рамки - половината от доходите ни да са за действително необходимите неща (храна, облекло, плащане на сметки и т.н.), около 30% от доходите да харчим за забавления (културни и спортни мероприятия, екскурзии, почивки и др.) и 20% да спестяваме.

Следващата крачка е, да заделим спестявания за непредвидени ситуации (извън спестяванията за дългосрочни цели), които средства да са в размер на разходите ни за поне шест месеца. Стига да имаме средства извън горепосочените, е добре да ги инвестираме в област, където сме компетентни и очакванията са за (голяма) печалба - това е петата "стъпка" към финансово благополучие.

Затворена Европа: значителни спестявания, които няма къде да бъдат похарчени

Затворена Европа: значителни спестявания, които няма къде да бъдат похарчени

Надеждите за бум през пролетта бяха попарени от мудната имунизация

И накрая, необходимо е периодично да преглеждаме разчетите на финансите си, особено ако размерът на доходите ни се промени, появят се нови "задължителни" разходи или цените на стоките започнат да се покачват.

Разбира се, всеки може да приспособи спрямо собствените си интереси и финансови цели посочените препоръки, за да се чувства (в голяма степен) сигурен и спокоен за бъдещето, поне във финансово отношение. И не трябва да забравяме, че е по-добре да си "богат и здрав, отколкото беден и болен".