"Инвестиране". Думата звучи сложно, а съзнанието рисува познати от телевизията и киното сюжети със строги костюмирани дами и господа, които сключват сделки за милиони по високите етажи на този или онзи небостъргач в Манхатън или Лондонското Сити. Всъщност, да инвестираш не означава да боравиш всекидневно със 7-цифрени суми в района на Уолстрийт. Да инвестираш значи да накараш парите си да работят за теб.

Разбира се, не всеки е в състояние сам да подбере компаниите, в които да закупи акции, а и след това и да следи всекидневно случващото се на пазара, за да купи или продаде в правилния момент. Затова днес можем да поверим средствата си на фондове, чиито експерти внимателно подбират портфолиото с цел баланс между сигурност и доходност.

Допълнителен бонус при използването на такова решение е възможността автоматично да се заделя фиксирана сума всеки месец, като сами решавате кога и за какъв период да инвестирате.

Придобиването на дялове във фонд чрез систематично инвестиране е по-лесното решение в сравнение с това да правиш всичко сам, но все пак си остава ангажиращ процес, който отказва мнозина. В мобилното приложение ОББ Мобайл можете да заявите Систематичен инвестиционен план (СИП) само в 4 лесни стъпки и да следите инвестицията си по всяко време.

Какво представлява СИП през ОББ Мобайл?

Систематичният инвестиционен план през ОББ Мобайл е изцяло дигитален процес - приложението за смартфони ОББ Мобайл предлага алтернатива на посещението в банковия клон, като всички документи се подписват дистанционно. Нужно е да сте пълнолетен български гражданин с валидна лична карта, съвместимо устройство, интернет достъп и да сте настоящ клиент на банката.

Стъпките за заявяване на СИП в ОББ Мобайл са максимално улеснени, така че всеки потребител може да се справи с тях:

  • Потвърждавате фонд ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (евро) или фонд ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран (лева), като можете да се запознаете с Основен Информационен Документ;
  • Задавате параметри - каква сума да отделяте на месец, на коя дата и от коя сметка. Можете даже да дадете име на своя СИП в зависимост от целта, за която инвестирате - например "Пътуване", "Образование" или "Спокойни старини";
  • Запознавате се с документите и ги потвърждавате, в които са текстът на договора, прогнозните разходи, общите условия, тарифата и други;
  • Подписвате документите с пръстов отпечатък, лицево разпознаване или ПИН;
  • Няма следваща стъпка - всичко е готово.

От ОББ отбелязват, че обикновено завършването на целия процес отнема не повече от 11 минути. Минималната сума за инвестиция със СИП в ОББ Мобайл е 10 лева или 10 евро - сами определяте колко да давате съобразно своите нужди и очаквания.

Защо да изберем СИП от ОББ

Систематичното инвестиране е сред най-достъпните начини за инвестиране. Клиентът избира подходящо за него решение сред взаимните фондове на Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. и след това може да следи инвестицията си с помощта на ОББ Мобайл.

Освен удобствата при заявяване на СИП през ОББ Мобайл, потребителите ще разберат и сами, че:

  • Екип от професионалисти се грижи и управлява инвестицията - не е необходимо познаване и следене на финансовите пазари;
  • Сигурността е гарантирана с криптиране, софтуерен токън и биометрия;
  • Няма фиксиран краен срок на инвестирането;
  • Във всеки един момент можете да получите съдействие на телефон *7171, в удобен за вас клон на ОББ или от дигиталния асистент на ОББ - Кейт;
  • В рамките на до 10 работни дни можете да разполагате със средствата си, като поръчката за обратно изкупуване се подава в клон на ОББ.

Без да го осъзнаваме, всеки ден инвестираме - време, труд, средства, в своите цели, идеи и мечти. Систематичният инвестиционен план от ОББ е естествено продължение на всичко това. С него само няколко клика са достатъчни, за да започнат парите ти да работят за теб, докато ти се концентрираш върху всичко останало.

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването ѝ и може да се промени в бъдеще.

Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение.

Инвестицията, която се предлага, се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти.

Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция "Спестявания и инвестиции" на интернет страницата на "Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. - КЛОН" КЧТ - www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор е достъпно на следните хипервръзки, на български език: https://ubbam.bg/uploads/files/page/12593.pdf и на английски език: https://ubbam.bg/uploads/files/page/12594.pdf.