Депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система към края на август 2016 година са в размер на 66,426 млрд. лева (74,7% от БВП). На годишна база те отчитат увеличение с 9,6% след ръст от 9,2 на сто през юли, показват публикуваните днес данни на Българската народна банка.

Нефинансовите предприятия имат депозити в размер на 18,831 млрд. лева (21,2% от БВП), нараствайки на годишна база с 12,8% след тяхно повишение с 10,2% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия нарастват с 29,9% на годишна база след повишение с 36% през юли и достигат 3,863 млрд. лева (4,3% от БВП).

През август депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 43,732 млрд. лева (49,2% от БВП), като се увеличават с 6,9% спрямо същия месец на предходната година и след годишно повишение със 7 на сто през юли.

Кредитите за неправителствения сектор в края на август са в размер на 50,225 млрд. лева спрямо кредити за 50,189 млрд. лева към края на юли, като нарастват спрямо миналия август с 0,1%.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се понижават с 0,9% на годишна база след спад с 0,6% през юли и в края на август достигат 30,395 млрд. лева.

Заемите за домакинства са в размер на 18,331 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2015 г.е се увеличават с 0,1% след понижение на годишна база с 0,4% през юли.

В края на август т.г. жилищните кредити са за 8,750 млрд. лева и нарастват на годишна база с 0,8% (при годишно увеличение с 0,6% през юли), докато потребителските кредити възлизат на 7,310 млрд. лева и са с 0,7 на сто под нивата през август 2015 година при годишно намаление с 1,1% през юли.