Естонската дигитална банка Bigbank, която стъпи на българския пазар през 2021 г., стартира нов краткосрочен и дългосрочен депозитен продукт, който осигурява годишна лихва до 2%. Лихвата на депозита е гарантирана за целия период, като предлага различни схеми за изплащането й - в края на периода, месечно или веднъж годишно.

За да разберем повече за новия банков продукт, разговаряме с Ростислав Русинов, генерален мениджър на българския клон на Bigbank.

Интересен подход да решите да предложите краткосрочни и дългосрочни депозити с доста атрактивна лихва в момент, в който повечето банки се отказват от този инструмент. Какво ви провокира да го направите? Какво сочат вашите анализи на пазара?

Депозитите са важна част от бизнес стратегията на Bigbank на всеки един от пазарите, на които действа. Стартирането на продукта бе планирано още при дефинирането на бизнес модела за България и решението за стъпване на нашия пазар. От тази гледна точка, този продукт не е продиктуван от механизмите, които другите банки на пазара следват, а е част от нашата дългосрочна стратегия и бизнес подход.

Ние отлично разбираме, че българите харесват и се доверяват на този продукт. Пазарната действителност е такава, че повечето банки предлагат депозити с изключително ниски лихви. Ние можем да си позволим да предлагаме по-висока доходност на клиентите си при абсолютно същата сигурност.

Bigbank, макар и ново име на пазара в България, е банка е с 30-годишна история и специално в сферата на депозитите има дългогодишен опит не само на родните си балтийски пазари, Швеция и Финландия, а и в Германия, Австрия и Нидерландия. Интересен факт е, че по-голяма част от депозитното ни портфолио идва именно от клиенти, намиращи се в Германия, Австрия и Нидерландия. От тези пазари на седмична база привличаме десетки милиони евро.

Какво по-конкретно представлява продуктът, който предлагате?

Създадохме срочните депозити в Bigbank като инструмент за гарантирано увеличаване на спестяванията на нашите клиенти. През последните месеци наблюдаваме интензивно покачване на ежедневните ни разходи, както и динамични политически процеси, които изискват необходимост от разумно управляване на финансите ни. Депозитните продукти на Bigbank са сигурна инвестиция с възможност за получаване на лихва до 2%. Лихвените проценти са по-високи от средните за пазара, те са фиксирани за периода на договора и не изискват такси за транзакции и поддръжка. Банката предлага гъвкавост при избора на продължителността на депозита. Такъв може да бъде открит за срок от един до 120 месеца. Минималната сума за откриване на депозитна сметка е 1 000 лв., като максималният праг стига до 196 000 лв. Клиентът избира кога да получава натрупаните лихви - всеки месец, всяка година или в края на периода.

Всички лични депозити, открити в Bigbank, са защитени от Схемата за гарантиране на влогове на Република Естония.

Какви условия трябва да изпълнят хората, които желаят да открият депозити при вас?

Депозит може да открие всеки гражданин на Република България на възраст над 18 г. Процесът по кандидатстване е максимално опростен и предполага изпълнение на няколко основни действия на мобилното устройство на клиента. Изискват се единствено лична карта, идентификация в приложението Евротръст, както и наличието на съществуваща банкова сметка, която ще бъде ползвана за прехвърляне на депозитната сума.

Какъв е процесът и колко време отнема?

Кандидатстването за нашите услуги се осъществява изцяло онлайн. Процесът е лесен и изисква следването на няколко бързи стъпки. С помощта на калкулатор на www.bigbank.bg клиентът избира желаната сума за депозиране, срока на договора и честота, с която ще получава натрупаните лихви. Следва кратка идентификация и потвърждение за наличие на съществуваща банкова сметка, която ще бъде използвана за прехвърлянето на депозитната сума. По тази сметка ще бъде получавана акумулираната лихва, както и цялата главница по депозита след неговото приключване.

Договорът по депозита се подписва директно през мобилното устройство на клиента. Срокът на депозита започва да тече в деня, в който сумата е получена.

Какво отличава вашия продукт от другите банки у нас?

Bigbank е първата изцяло дигитална банка, която действа на финансовия пазар в България. Наличните продукти са съобразени с потребностите на нашите клиенти. В отговор на тяхното доверие предлагаме атрактивни финансови възможности, качествено обслужване и отлични условия. Пестим не само средствата на нашите клиенти, но и тяхното време. Кандидатстването за депозит в Bigbank отнема средно от 5 до 10 минути, не изисква посещение на физически офис, нито ангажира с допълнителни банкови услуги. С този инструмент хората ефективно и сигурно могат да реализират доходи, което е особено важно в ситуация като днешната.

Преди време казахте, че ще предложите и ипотечни кредити. Кога се очаква да се случи това?

Искаме, аналогично на потребителските кредити и депозити, да предложим процес по кандидатстване за ипотечен кредит, който да изисква минимални усилия и време на клиента. Да, планираме да започнем предлагането на ипотечни кредити в България, а и има какво интересно да предложим на пазара. В момента работим по създаването на продукта, но на този етап не бихме искали да се ангажираме с конкретен срок.