От приетия в края на миналата година Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. произтичат някои промени в пенсионното законодателство през настоящата година.

Така, например от 1-ви януари 2024 г. се увеличава възрастта за пенсиониране при мъжете и жените, а също и необходимият стаж за придобиване на право на пенсия при условията на най-масовата, III-та категория труд (по чл.68 от КСО). Необходимите условия за пенсиониране са 62 години и 2 месеца навършена възраст и 36 години и 6 месеца осигурителен стаж за жените и 64 години и 7 месеца навършена възраст и 39 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете.

Условия за пенсиониране за III-та категория труд:

Година жени мъже
възраст стаж възраст стаж
2024 62 г. 2 м. 36 г. 6 м. 64 г. 7 м. 39 г. 6 м.
2025 62 г. 4 м. 36 г. 8 м. 64 г. 8 м. 39 г. 8 м.
2026 62 г. 6 м. 36 г. 10 м. 64 г. 9 м. 39 г. 10 м.
2027 62 г. 8 м. 37 г. 64 г. 10 м. 40 г.
2028 62 г. 10 м. 37 г. 64 г. 11 м. 40 г.
2029 63 г. 37 г. 65 г. 40 г.
2030 63 г. 3 м. 37 г. 65 г. 40 г.

Друга възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст е отпускане на пенсия в намален размер (по чл. 68а от КСО). Постановените норми се отнасят за хората, натрупали изискуемия осигурителен стаж. Те могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им за отпускане на пенсия по общия ред. 

Що се касае до бъдещите пенсионери с непълен стаж трудов стаж - нужната възраст остава 67 години, при наличие на 15 години действителен осигурителен стаж.

Хората, работили при тежки и вредни условия на труд (I-ва и II-ра категория труд) също ще се пенсионират по-късно през 2024 година. Необходимите условия за пенсиониране за I-ва категория са 50 години и 8 месеца, навършена възраст за жените и 54 години и 2 месеца, навършена възраст за мъжете. За пенсиониране по II-ра категория труд на жените са необходими 55 години и 8 месеца навършена възраст, а на мъжете 59 години и 2 месеца.

Условия за пенсиониране за I-ва и II-ра категория труд:

  Жени Мъже
Година възраст възраст възраст възраст
  I-ва категория II-ра категория I-ва категория II-ра категория
2024 50 г. и 8 м. 55 г. и 8 м. 54 г. и 2 м. 59 г. и 2 м.
2025 51 г. 56 г. 54 г. и 4 м. 59 г. и 4 м.
2026 51 г. и 4 м. 56 г. и 4 м. 54 г. и 6 м. 59 г. и 6 м.
2027 51 г. и 8 м. 56 г. и 8 м. 54 г. и 8 м. 59 г. и 8 м.
2028 52 г. 57 г. 54 г. и 10 м. 59 г. и 10 м.
2029 52 г. и 4 м. 57 г. и 4 м. 55 г. 60 г.
2030 52 г. и 8 м. 57 г. и 8 м. 55 г. 60 г.

Работещите в сектор "Отбрана и сигурност" вече ще се пенсионират при 54 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола.

От 1 януари 2024 г. осигурените на учителски длъжности хора придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 59 години и 2 месеца от жените и 61 години и 7 месеца от мъжете, при условие че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж (25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете) не се променя.

Условия за пенсиониране за учителски стаж:

Година жени мъже
възраст стаж възраст стаж
2024 59 г. 2 м. 25 г. 8 м. 61 г. 7 м. 30 г. 8 м.
2025 59 г. 4 м. 25 г. 8 м. 61 г. 8 м. 30 г. 8 м.
2026 59 г. 6 м. 25 г. 8 м. 61 г. 9 м. 30 г. 8 м.
2027 59 г. 8 м. 25 г. 8 м. 61 г. 10 м. 30 г. 8 м.
2028 59 г. 10 м. 25 г. 8 м. 61 г. 11 м. 30 г. 8 м.
2029 60 г. 25 г. 8 м. 62 г. 30 г. 8 м.
2030 60 г. 3 м. 25 г. 8 м. 62 г. 30 г. 8 м.

Колко струва 1 година осигурителен стаж?

Максимумът недостигащ стаж за пенсия, който може да се закупи от началото на 2024 г. е до пет години. Заради минималния осигурителен доход (МОД), който от 1 януари ще бъде 933 лева, откупуването на една година стаж вече ще струва 2216 лв., докато до миналата година за това бяха необходими 1853 лева.

От правото си да закупят осигурителен стаж могат предварително да се възползват и хора които са били редовни студенти за срока на обучението. От Националния осигурителен институт (НОИ) периодично отчитат че всяка година нараства броят на закупилите недостигащите месеци стаж, като това всяка година им струва и повече пари, заради увеличението на МОД.

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Гарантират ли високи доходи на старини най-тежките условия на труд?