Считано от месец април на настоящата година, ПОК "Доверие" увеличава всички пожизнени пенсии и разсрочени пенсионни плащания, като, за периода от 1-ви април 2022 г. до 31-ви март 2023 г., увеличението на пожизнените пенсии е с 14.26% на годишна база, а на разсрочените плащания е с 8.5% на годишна база.

Размерът на увеличението на пожизнените пенсии е съразмерен на инфлацията за същия период*.

Това е второ поредно увеличение на пенсиите и разсрочените плащания, отпуснати преди месец април 2022 г. След настоящата актуализация, общото увеличение на отпуснатите първи пожизнени пенсии от месец октомври 2021 г. достига до 19,37%.

IFC придобива 10% дял от българския пенсионен фонд "Доверие"

Международна финансова корпорация купува 10% от най-голямата българска пенсионноосигурителна компания

Сделката касае над 1 200 000 осигурени в пенсионните фондове

Компанията ще започне да изплаща увеличения размер на пожизнените пенсии и разсрочените плащания, считано от април месец 2023 г. Съгласно правилата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии "Доверие" и на Фонда за разсрочени плащания "Доверие", плащанията се извършват между 10-то и 15-то число на месеца, за който се дължат.

Повече информация, можете да намерите на електронната страница на ПОК "Доверие" на адрес: www.poc-doverie.bg, на тел. 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер), както и в офисите на Компанията в цялата страна.

*Инфлацията измерена през ХИПЦ, последно публикувана от НСИ към датата на настоящия материал.