Средната заплата в София през 2021 година се очаква да надмине 2000 лева (по предварителни данни), като се има предвид, че през 2000 г. е била над 1900 лева. Това съобщи Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), който представи доклада "Икономически и инвестиционен профил на Столична община 2021 година".

Средната заплата в столицата, по думите му, е по-висока с около 33% спрямо средната заплата за страната.

А в дигиталния сектор, който е един от най-високоплатените в страната, средното възнаграждение в София достига близо 3700 лева.

Единствено в сферата на хотелиерство и ресторантьорство, средната заплата остава под 1000 лв. през 2020 година.

Като цяло, нивото на заплащане се повишава във всички сектори, като средният ръст на работната заплата е над 10% за поредна година.

Общо 746 хил. души са наети в София през 2020 г., като в годината на пандемията общият им брой намалява. Водеща продължава да е дигиталната сфера, която отчита най-висок ръст на наетите лица. В средносрочен план, тенденцията в дигиталната сфера ще остане положителна, поради конкурентните предимства на столицата за привличане и развитие на дигитални компании.

Самият дигитален сектор също преминава през трансформация, като се ориентира към по-висока добавена стойност и все по-водещата роля на продуктовите компании, за сметка на класическия аутсорсинт.

По време на пандемията секторите хотелиерство и ресторантьорство, както и култура, спорт и развлеченията, регистрират най-голям спад на броя на работните места.

ЕС иска общи правила за минималната заплата. Колко би била тя в България?

ЕС иска общи правила за минималната заплата. Колко би била тя в България?

Очаква се регулацията да бъде приета през второто полугодие на 2022 година

През 2020 г. общият брой на посетителите в София се свива до 420 хиляди души, a от тях чужденците са едва 221 хиляди - в резултат на ограничителните мерки и прекратяването на почти целия международен трафик в периода март-юни.

Туристическия трафик през 2021 г. постепенно се възстановява, като в летните месеци столицата е посетена от 140-150 хиляди души месечно. Делът на българите сред тях обаче е по-висок в сравнение с периода преди пандемията.